Haberler

Tez-Koop-İş Genel Merkezinde 1 Mayıs

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu üyeleri, 1 Mayıs öncesinde Tez-Koop-İş Sendikası Genel Merkezi’nde 30 Nisan 2020 tarihinde bir araya geldi.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Sendikamızın 2020 1 Mayıs Bildirisini okudu:

 “1 Mayıs’ı içinde bulunduğumuz tüm olumsuzluklara ve yıkımlara rağmen coşkuyla karşılıyoruz.Yoksulluğun, yoksunluğun, haksızlıkların, eşitsizliklerin; savaşların, çatışmaların, terör ve şiddetin olmadığı, işsizliğin sona erdiği, tüm kadın ve erkeklerin insan onuruna yakışır biçimde güvenli çalışma olanağına kavuştuğu; insan haklarına saygılı; ulus, etnik köken, ırk, din, siyasal görüş, cinsiyet, sağlık veya yaş gibi farklılıkların sömürülmediği; yaşam kalitesinin geliştirildiği; gelecek kuşaklar için sürdürülebilir, temiz bir çevrenin yaratıldığı; insan onuruna yakışır iş, güvenli bir gelecek, sendikal hak ve özgürlüklerin tam olarak geliştirildiği; basın, yayın ve iletişim özgürlüklerinin baskı altında tutulmadığı, haber alma ve yayma haklarının korkusuzca yaşama geçirildiği; demokrasinin siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın tüm alanlarında uygulandığı ve kurumsallaştırıldığı; hukuk devleti kurallarının yaşama geçirilerek statü ve konumu ne olursa olsun herkesin yargı önünde hesap verebildiği, ülke ve dünya istiyoruz.Yaşasın Dünya İşçilerinin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs”

1 Mayıs kutlamasına Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu, Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen ve Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Kirman ile sendika çalışanları katıldı.

 
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu