Duyurular

Tez Koop İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Olağanüstü Genel Kurul İkinci Toplantı İlanı

Ankara 2 Nolu Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulunun yapılması için 26.07.2021 tarihinde, Tandoğan, İller Sokak No:7 Ankara adresinde, Genel Merkez toplantı Salonunda saat 10.00’da yapılan yoklamada;

6356 sayılı yasanın 13. Maddesinde öngörülen delege tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamadığı tespit edilmiş ve Olağanüstü Genel Kurul icra edilememiştir.

Olağanüstü Genel Kurul daha önce ilan edildiği üzere ikinci toplantı tarihi olan 02.08.2021 günü aynı yer ve saatte aynı gündemle toplanacaktır.

İlgililere İlanen duyurulur.

 

TOPLANTI YERİ: Tandoğan, İller Sokak No:7 Ankara – Genel Merkez toplantı Salonu

SAAT: 10.00

GÜNDEM

1-Açılış-Yoklama.

2-Divan Seçimi.

3-İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu.

4-Olağanüstü Genel Kurulun toplanma nedenlerinin görüşülmesi,

5-Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelikleri için aday tespiti.

6-Yönetim Kurulu (5) Asil, Denetleme Kurulu (3) Asil, Disiplin Kurulu (3) Asil ve aynı sayıda yedek üye seçimi.

7-Dilek ve Temenniler

8-Kapanış.

 

Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 2 No.lu Şubemizin Genel Kuruluna katılacak delegelerin dikkatine;
Listeler için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu