Haberler

Tez Koop İş Sendikası’ndan Olağan Genel Kurul Duyurusu

Ankara 10. İş Mahkemesinin 2011/572 E. ve 2013/573 K. sayılı kararı ile Tez Koop İş Sendikasının (TÜRKİYE TİCARET, KOOPERATİF, EĞİTİM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR İŞÇİLERİ SENDİKASI) Olağan Genel Kurulu toplamak üzere görevlendirilen Kayyım Heyetimiz 25.03.2014 tarih ve (29) sayılı kararı ile 9. Olağan Genel Kurulun, 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde, saat 10.00’da “Meriç Sokak No:23 Beştepe – Ankara” adresindeki TES-İŞ Sendikası Genel Merkez Binası Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanmasına karar vermiştir.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde 19-20 Nisan 2014 tarihlerinde, aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Anatüzük gereği ilanen duyurulur.

KAYYIM HEYETİ

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama. 
2- Divan Seçimi 
3- Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması. 
4- Zorunlu organlara Aday tespiti. 
5- Komisyonların Seçimi. a) Anatüzük Değişikliği Komisyonu. b) Tahmini Bütçe Komisyonu. c) Hesapları İnceleme Komisyonu. d) Kararlar Komisyonu. 
6- Genel Kurula Sunulan Raporların Okunması ve Görüşülmesi. 
7- Komisyon Kararlarının Okunması ve Görüşülmesi. 
8- Kurulların Aklanması. 
9- Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri ile Türk İş Genel Kuruluna katılacak Üst Kurul Delegelerinin Seçimi. 
10- Dilekler ve Kapanış.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu