Genel

Türk-İş 24. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 24. Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım-2 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. Büyük Anadolu Hotel Akyurt-Ankara’da yapılan Genel Kurul, Türk-İş Mali Sekreteri Ramazan Ağar’ın açılış konuşması ile başladı. Madenciler Korosunun verdiği dinletinin ardından söz alan Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, adil bir vergi sistemi talebini yineledi ve taşeron işçiliğin Türkiye gündeminden tümüyle çıkması gerektiğinin altını çizdi. Atalay, “Ülkeyi yönetenlere, Meclis’e sesleniyorum; bizi yok saymayın, görmezden gelmeyin. Üç gün sonra oturduğunuz koltuklarda işçiler oturur.” diye konuştu. Genel Kurul, açılış konuşmalarının ardından Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği’ne üye sendika başkanlarının genel kurulu selamlayarak Türkiye işçi sınıfı mücadelesine başarılar dilemesiyle devam etti.

Genel Kurul’da barışı ve yaşamı önceleyen, önemli bir karar da alındı. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde İsrail’in Filistin halkına yönelik devlet terörüne askeri ve lojistik destek sağladığı bilinen ABD ve NATO üslerinin, İsrail’in devlet terörü sona erene kadar kapatılması çağrısı yapılması önergesi oylamaya sunuldu. Önergede imzası bulunan Sendikamız Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, emperyalist emellerle hareket eden ABD’nin geçmiş yıllarda köy enstitülerinin kapatılmasından Sümerbank’ın atıl duruma düşürülmesine kadar farklı uygulamalarla Türkiye’yi de bağımlı bir ülke konumuna getirmeyi hedeflediğini belirtti. Bugün de Ortadoğu’yu bir savaş alanına çeviren ABD ve NATO’nun ülkemizdeki üslerinin kapatılması çağrısı yapmanın Türk-İş ve bağlı sendikaların sorumluluğu olduğunu hatırlatan Özdemiroğlu, önergenin lehte oylanması için delegelerden destek istedi. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Türk-İş’e bağlı sendikaların başkanları değerlendirmelerini yapmak üzere söz aldı. Konuşmalarda ekonomik krizin işçilerin yaşamları üzerindeki etkileri, vergi sistemi, kıdem tazminatına yönelik saldırılar, yetki tespiti itirazları ve uzayan yargı süreçlerinin sendikal örgütlenmeyi baltalaması temel sorun alanları olarak gündeme alındı. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, yaptığı konuşmada iş cinayetlerinden asgari ücrete, enflasyon ve hayat pahalılığından vergide adaletsizliğe, bölüşüm ilişkilerindeki bozulmadan sendikal örgütlenme önündeki engellere kadar çalışma yaşamına ilişkin birçok sorun alanına değindi. 12 Eylül darbesinin bir ürünü olan “dayanışma aidatı” ile toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkının kapsamının genişletilmesinin, işverenlerin elinde bir sendikasızlaştırma ve sarı sendikaların önünü açma aracı haline geldiğini ifade eden Haydar Özdemiroğlu, bu düzenleme tümüyle ortadan kaldırılıncaya kadar mücadele edilmesinin gereğine dikkat çekti. Diğer yandan büyük mücadelelerle taşerondan kadroya geçişi yapılan işçiler için zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının yeterli olmadığını; işçilerin en temel haklarından biri olan tayin haklarının halen tanınmadığını, meslek kodu düzenlemelerindeki mağduriyetlerinin giderilmediğini dile getirdi. Yargıya darbe niteliği taşıyan Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararını eleştirerek hukukun, demokratik hak ve özgürlüklerin olmadığı bir ülkede sendikal hak ve özgürlüklerden de söz edilemeyeceğinin altını çizdi.

Haydar Özdemiroğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“‘Cumhuriyetin 100. yılında nasıl bir Türk-İş?’ sorusunun yanıtı yurttaşlık ve sınıf bilinci her öznesine işlemiş bir Türk-İş’te saklıdır.

Çünkü bu bilinç, ‘100. yılında devrimlerin, Cumhuriyetin sahibi ve bekçisi’ olmaktır.

Limanına, fabrikasına, madenlerine, santrallerine; Cumhuriyetin kurduklarına sahip çıkmaktır.

Bu bilinç, taşan dere yatakları, yaratılan beton kentler karşısında, insanı, doğayı, yaşanabilir bir dünyayı savunmaktır.

Haksızlığın ve hukuksuzluğun karşısında adalet talep etmektir.

Bu bilinç, emeğin en yüce değer olduğunu ısrarla hatırlatmaktır. “İşçiler enflasyon karşısında eziliyor” derken, sorumlunun hükümetin ekonomi politikaları olduğunu, korkmadan her platformda, cesaretle söyleyebilmektir.

Bu bilinç, sendikal hak ve özgürlüklerin kâğıt üstünde tanınmasının yeterli olmadığını haykırmaktır.

Bu bilinç, işçi sınıfının büyük bedeller ödeyerek kazandığı meydanlarda, Taksim’de, Kızılay’da 1 Mayıslarımıza sahip çıkmaktır.

Yani bu bilinç, demokrasidir, mücadeledir; yeri geldiğinde grevdir, genel grevdir!

Yeni bir yüzyılın eşiğinde, ülkemizdeki işçilerin ve emekçilerin en büyük örgütü olarak tarihsel bir sorumluluğumuz var.

Emekçilerin Cumhuriyetine ancak yurttaşlık ve sınıf bilinciyle, hep birlikte ve dirençle mücadele edersek ulaşabileceğimize inanıyorum”.

Genel Kurul’un ilk iki günü Türk-İş’e bağlı sendikaların genel başkanlarının yaptığı konuşma ve değerlendirmelerle geçerken son gün ise seçim yapıldı. 2 Aralık 2023 Cumartesi günü yapılan seçimde 398 delege oy kullandı. Sendikamız Genel Sekreteri Hakan Bozkurt’un Türk-İş Denetim Kuruluna seçildiği seçimlerin sonucunda Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

Ergün Atalay (Genel Başkan)

Pevrul Kavlak (Hukuk ve Genel İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

Ramazan Ağar (Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

Nazmi Irgat (Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

Eyüp Alemdar (Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu