Haberler

Türk-İş: “Kıdem Tazminatı Hakkını Geriye Götürecek Her Müdahale Genel Grev Nedenidir”

Konfederasyonumuz Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kıdem tazminatı fonunun yeniden gündeme getirilmesi üzerine 29 Haziran 2020 tarihinde Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı kitlesel basın toplantıları düzenledi.

Türk-İş Bölge ve İl Temsilcileri ile şube başkanları ve yöneticileri, işyeri temsilcileri ve işçilerin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında, kıdem tazminatı hakkını geriye götürecek her müdahalenin genel grev nedeni olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu kararın Türk-İş’in 21’inci, 22’inci ve 23’üçüncü Genel Kurulunda oy birliğiyle alınmış olduğuna dikkat çekildi. 

29 Haziran 2020 tarihinde saat 11.00’da Türk-İş Genel Merkezi önünde gerçekleşen basın açıklamasına Tez-Koop-İş Sendikası da katıldı. Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Genel Mali Sekreter İsmail Aydın ve Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen ile Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Kirman, Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Levent Koç ve Ankara 4 No’lu Şube İdari Sekreteri Tayyip Cengiz kitlesel basın toplantısına katılanlar arasındaydı.

Ankara’da yapılan basın toplantısında metni Türk-İş Ankara İl Temsilcisi Nihat Zengin okudu.
Zengin’in okuduğu basın metni aynen şöyle:

“Türk-İş Başkanlar Kurulu 24. Dönem Dördüncü Toplantısı 26 Haziran 2020 Cuma Günü Ankara’da, Konfederasyonumuz genel merkezinde yapılmıştır. Gündemin temel konusu “Kıdem Tazminatı” olmuş ve yapılan değerlendirmeler sonrasında aşağıdaki hususların duyurulmasına karar verilmiştir:

1-     Hükümet tarafından gündeme getirilen tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemi (TES) ile işçilerin kıdem tazminatı hakkı yeniden düzenlenmek ve zaman içinde ortadan kaldırılmak istenmektedir.  Kıdem tazminatı işçinin ailesiyle birlikte geleceğinin güvencesidir. İşçiye, belirli ölçüde feshe karşı koruma sağlamaktadır. İşçiler, kıdem tazminatını her zaman ödenmesi sonraya bırakılmış ücretin bir parçası olarak kabul etmiş, işçi sınıfının kazanımı bir hak olarak görmüştür.

2-     İş Kanunu ile 84 yıl önce hukuk sistemimize giren kıdem tazminat, zamanla düzenlenerek geliştirilmiş ve günümüze kadar getirilmiştir. Günümüzde, kıdem tazminatı müessesinin ortadan kaldırılarak bir fonda toplanması ve “tamamlayıcı emeklilik sistemi” olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. Aynı kapsamda “İstihdam Kalkanı Paketi” ile kamuoyuna sunulan önlemler arasında yer alan 25 yaş altı-50 yaş üstü çalışanlar için öngörülen belirli süreli sözleşme düzenlemesi de kıdem tazminatı hakkını ve dolayısıyla iş güvencesini ortadan kaldıracak niteliktedir.

3-     Tüm dünyayı etkisi altına almış Covid-19 salgınının etkileri ülkemizde de devam etmektedir. Başta işçi sağlığı ve iş güvenliği olmak üzere, ücretli çalışanların temel sorunu gelir ve iş güvencesidir. Yaşanan bu sorunlara karşı çözüm üretilmesi gerekirken, kıdem tazminatı değişikliği konusunun yeniden gündeme getirilmesi, doğru ve kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

4-     Hem işçilerin hem de işverenlerin gündemi küresel salgın Covid-19’in yol açtığı olumsuz ekonomik koşulların üstesinden gelinmesidir. Toplumun geniş kesimlerinin beklentisi ve talepleri de bu yöndedir. Ne bundan önceki dönemde ne de bu süreçte sosyal tarafların kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sisteminin getirilmesine ilişkin herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. İşçileri ve ailelerini endişeye sevk etmiştir. 

5-     Türk-İş Başkanlar Kurulu, her yıl farklı adlar ve değişikliklerle gündeme getirilen ve kıdem tazminatında mevcut düzenlemeye göre hak kaybına neden olacak girişimlerin artık sona ermesi gerektiğini ifade etmektedir.

6-     Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızıçizgisidir. İş ve gelecek güvencesidir. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı hakkından hiçbir şekilde vazgeçilemez. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişim karşısında işçinin haklı tepkisi ve talepleri kararlılıkla savunulacaktır. 

7-     Türk-İş Başkanlar Kurulu, bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasından yanadır. Kıdem tazminatının özüne yönelik hiçbir düzenlemeye katılım ve onay verilmeyecektir.  Konfederasyonumuzun 21, 22 ve 23’üncü Olağan Genel Kurullarında “kıdem tazminatı” ile ilgili olarak oybirliğiyle alınan kararın gereği yerine getirilecektir.

8-     Türk-İş Başkanlar Kurulu, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler dikkate alınarak sürekli toplantı halinde olacak ve Konfederasyonumuz tarafından sürdürülen çalışmaların daha sonraki aşamaları belirlenecektir. Bunun ilk adımı olarak 29 Haziran 2020 Pazartesi günü, 81 ilde Türk-İş Bölge ve İl Temsilcileri ile şube başkanları ve yöneticileri, işyeri temsilcileri, işçilerin katılımıyla basın toplantısı düzenlenecektir.”
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu