Haberler

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası

Engelliler için her zaman  ve her yerde:

-Ayrımcılığın olmadığı bir yaşam;

-Kesintisiz ve sürekli kamu desteği;

-Çalışma, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve kişisel bütünlüğünün korunması hakkı;

-Kişisel güvenlik, özgürlük ve hareketlilik…

 

-“Devlet engelliliğe dayalı herhangi bir ayrımcılığa izin vermeksizin tüm engellilerin insan hak ve temel özgürlüklerinin eksiksiz olarak yaşama geçirilmesini sağlamak ve engellilerin hak ve özgürlüklerini güçlendirmekle yükümlüdür.”

-“Devlet engelliler aleyhinde ayrımcılık teşkil eden yasalar, düzenlemeler, gelenekler ve uygulamaları değiştirmek veya ortadan kaldırmak için gerekli olan, yasama faaliyetleri dahil uygun tüm tedbirleri almak; tüm politika ve programlarda engellilerin insan haklarının korunmasını ve güçlendirilmesini dikkate alka zorundadır.”

-“Kişiler, örgütler ve işletmeler engelliliğe dayalı ayrımcı uygulamalarını engellemek için gerekli tüm uygun tedbirleri almakla yükümlüdür.”

-“Devlet engellilerin ev içinde ve dışında sömürüye uğramasının, şiddete ve istismara maruz kalmasının, bu tutumların cinsiyete dayalı hali dahil her biçiminden korumak için uygun yasal, idari, sosyal, eğitsel ve diğer tüm tedbirleri almalıdır.”

-“Devlet engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında haklardan yararlanmasını sağlamalıdır. Onlar kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkından yararlanma; özgürlüklerinden hukuka aykırı veya keyfi bir şekilde mahrum bırakılmamaları, özgürlüğün kısıtlandığı hallerin hukuka dayalı olması ve engelliliğin, hiçbir koşulda özgürlüğün kısıtlanmasının gerekçesi olarak gösterilmemesi hakkına sahiptir.”

(Birleşmiş Milletler Örgütü Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme’den özetlenmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi 2009 yılında onaylamıştır)
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu