Haberler

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü (2015)

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edişinin 67. yılında, insan hakları, gezegenimizin tüm bölge ve ülkelerinde temel bir sorun olmaya devam ediyor.

Yaşama hakkı ihlallerinden, basın ve iletişim özgürlüğünün sınırlandırılmasına; şiddet ve ayrımcılık uygulamalarından düşünce özgürlüğünün sınırlandırılmasına; eğitim ve sağlık hakkının kısıtlanmasından sosyal, kültürel ve ekonomik hakların darlaştırılmasına; örgütlenme ve toplanma özgürlüklerinin baskı altında tutulmasından çalışma ve dinlenme hakkının uygulanmamasına; savunma hakkının tanınmamasından özel yaşamın tahrip edilmesine değin çok geniş düzlemde insan haklarına ilişkin sorunların farklı düzeylerde büyüdüğüne, etkisini yer yer çok önemli ölçüde arttırdığına tanık olunmaktadır.

İnsan haklarının yaşama geçirilmesinde devletlerin ve siyasal iktidarların birinci derece yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

Devletler ve siyasal iktidarlar, insan haklarının kullanılmasını sağlayacak ortamı ve koşulları oluşturmak ve yasal düzenlemeleri gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

İnsan hakları kavramının ve alanlarının genişlediği bir dünyada sorunu yalnızca insanın fiziksel varlığına ilişkin biyolojik haklara indirgemek olanaksızdır. Çünkü günümüzde insan hakları kavramı geniş ve evrensel bir kavramdır ve yeni kuşak dayanışma hakları ile birlikte değerlendirilmek zorundadır. Bu nedenle bireysel ve toplumsal hak ve özgürlüklerin, kural ve ölçü tanımaksızın “devletin kutsallığı ve güvenliği” gerekçe gösterilerek tahrip edilmemesi son derece önemidir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin tanımıyla “İnsan hakları”, bütün insanların; ulus, dil, din, inanç, ırk, cinsiyet, dünya görüşü, ekonomik ve sosyal durum gibi nedenlerle hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca ama yalnızca insan olmalarından kaynaklanan haklarının tümüdür. İnsan hakları, bütün insanlık için ortak değerler, gerçekleştirilmesi gereken ortak hedefler bütünüdür; kişilere, devlete, kurumlara ya da başkaca bir otoriteye devredilemez; evrenseldir.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu