Haberler

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü: “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.”

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” günümüzde de önemini koruyan ve tüm insanlar için güvence niteliği taşıyan temel bir belge  niteliğindedir.

Ulus, dil, din veya inanç, ırk, renk veya sosyal köken, kalıtımsal özellik, siyasal veya herhangi bir görüş, bireysel özellik, engellilik ve yaş gibi tüm farklılıklarının herhangi bir ayrıma neden olmaksızın yalnızca insan olmalarından kaynaklanan haklarının tümü anlamına gelen insan hakları, insanın onur ve değerine, toplumsal cinsiyet eşitliğine, bireysel ve sosyal haklarının bütünlüğüne ve sürdürülmesi gerektiğine; devletlerin insan haklarının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi için yükümlü olduğuna vurgu yapar.

İnsan hakları, bütün insanlık için ortak değerler, gerçekleştirilmesi gereken ortak hedefler bütünüdür; kişilere, devlete, kurumlara ya da başka bir otoriteye devredilemez ve vazgeçilemez.

İnsan haklarının yaşam bulduğu siyasal sistem,  demokratik kurum ve kuralların tam ve eksiksiz olarak uygulandığı, hukukun üstünlüğünün yaşama geçirildiği, güçler ayrılığı ilkesinin yürürlükte bulunduğu siyasal sistemlerdir. Bir başka anlatımla demokrasinin uygulanmadığı baskıcı siyasal sistemler, insan haklarını ortadan kaldıran, yurttaşlarını değersiz gören sistemlerdir. Bu nedenle insan haklarının yaşama geçeceği, uygulanacağı siyasal ve sosyal ortam  demokratik ortamlardır.

İnsan haklarının yaşama geçirilmesi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla hukuk devleti ilkeleri içinde uygulanmasına bağlıdır. Bu kurallar insan haklarının yaşama geçirilmesinde devletlerin ve siyasal iktidarların öncelikli yükümlülüğüdür.

Demokrasinin ve özgürlüklerin yaşama geçirildiği bir ülke, yalnızca kendi yurttaşlarının onurlu bir yaşam sürdürmesi açısından değil, tüm insanlığın onurlu bir yaşam sürdürmesi için gerekli ve zorunludur.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararası insan hakları sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanması için mücadele etmek, insan haklarının kısıtlanmasına, çiğnenmesine ya da yok edilmesi girişimlerine karşı çıkmak her yurttaşın ve demokratik kurum ve kuruluşlarla sendikaların öncelikli temel görevi, amacı  olmalıdır.

 

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu