Manşet Haberler

12 Eylül Karanlığına Karşı Emeğimize, Demokrasiye ve İnsan Haklarına Sahip Çıkıyoruz

Bundan 43 yıl önce, 24 Ocak Kararları adıyla Türkiye’yi emperyalistlerin neoliberal ekonomi politikalarına teslim etmek isteyenlerin planı, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle hayata geçirildi. Zira başta sendikalar olmak üzere sivil toplum giderek güçleniyor; ülkenin uluslararası vahşi kapitalizme açık bir pazar haline getirilmesine engel teşkil ediyordu.

12 Eylül 1980’de gerçekleşen darbe, beş generalden oluşan askeri cuntanın yönetimi ele geçirmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisini lağvetmesiyle başladı. Hükümet görevden alındı; 1961 Anayasası yürürlükten kaldırıldı. Siyasi partilerin faaliyetleri durduruldu. Basın-yayın, örgütlenme ve toplanma özgürlükleri kısıtlandı. Yüz binlerce kişi gözaltına alındı, yüz binlercesi sıkıyönetim mahkemelerinde yargılandı. Yüzlerce kişiye ölüm cezası verildi; 50 kişi idam edildi.

Devletin sosyal niteliğini ortadan kaldırma amacı taşıyan darbe sonrası süreçte, sendikal harekete karşı da kapsamlı bir müdahale hayata geçirildi. Sendikalar kapatıldı, grevler yasaklandı, sendika yöneticileri ve işçi temsilcileri tutuklandı, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ertelendi, işçilerin başta kıdem tazminatı olmak üzere kazanılmış hakları baskılandı. Bu bağlamda, 12 Eylül Darbesi, salt ekonomi politikalarında köklü bir değişime değil; aynı zamanda işçi sınıfının yükselen mücadelesi karşısında sermayenin egemenliğinin yeniden pekiştirilmesine de işaret ediyordu.

Tüm bu baskı ortamında, hiçbir demokratik yorum ve değerlendirmeye izin vermeyen askeri cuntanın 1982 Anayasasını kabul ettirerek oluşturduğu toplumsal ve siyasal düzenin etkileri, darbenin üzerinden 43 yıl geçmiş olmasına karşın sürmeye devam ediyor. Bugün siyasal partilerin, demokratik toplum örgütlerinin ve sendikaların darbelere karşı inatla direnme; insan haklarının tanındığı, adil ve özgür bir toplum için mücadele etmeyi sürdürme sorumluluğu bulunuyor.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak 12 Eylül’ün yarattığı karanlığa karşı demokrasinin, ortak iradenin ifadesi olduğu bilinciyle, irademize, hak ve özgürlüklerimize sahip çıkıyor; aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu