Haberler

13 Mayıs 2014: Soma Hatırlıyoruz, hatırlatacağız ve asla unutturmayacağız.

Soma’da 301 madencinin 13 Mayıs 2014 tarihinde iş cinayeti sonucu yaşamlarını yitirmesi ülke tarihine kara bir leke olarak geçti.

Aradan geçen 8 yılda olayın zanlıları hemen hiçbir önemli ceza almazken birçoğu gözaltı ve/veya tutuklamaların ardından serbest bırakıldı; madeni denetlemekten sorumlu kamu görevlilerine ve başka sorumlulara yönelik hiçbir sorgulama, soruşturma, yargılama yapılmadı.

Bugün ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği sorunları tüm işkollarında dramatik sonuçlarıyla varlığını sürdürüyor. İş cinayetlerinde her yıl yaklaşık 2 bin insan yaşamını yitiriyor ve milyonlarca yaralanma gerçekleşiyor.

Bu kadar mı?

Hayır…

İş cinayetlerinde yaşamlarını yitirenler için açılan davalarda kanıtlar karartılıyor, tanıklar “susturuluyor” ve  yıllarca süren davalar kanıtsız-tanıksız-sanıksız bırakılarak sonuçlandırılmıyor; cezasızlaştırma yöntem ve teknikleri bu alanda sistematik biçimde uygulanıyor; iş güvenliğine ilişkin kamu denetim örgütlenmesinin yeniden yapılanması ve yeterliliği sorgulanmıyor; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sözleşmelerinin çok önemli bölümü kabul edilmiyor; toplu iş sözleşmelerinde iş sağlığına ilişkin hükümler uygulanmıyor; özellikle yasal olarak kurulması ve işlevli duruma getirilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği kurulları çalıştırılmıyor; sağlık ve güvenlik kuralları “teknik” bir sorun ve “maliyet yükü” olarak değerlendiriliyor; işyeri hekimlerinin işlevleri güçlendirilmiyor onlara yalnızca reçete yazdırılan görevliler gözüyle bakılıyor.

Oysa sorunlar çok kapsamlı, derin ve belirleyicidir…

Yeni Somalar olmasın demek kolay, ama yeni Somaları engellemek için,  laftan öteye adım atılamazsa şu anda, bir  ya da birkaç gün sonra veya daha ileri bir günde 1, 10, 100 ve hatta en az 1000 işçinin yaşamını yitirmesi hiç de olmayacak bir olay değildir.

Soma’da yaşamlarını yitiren 301 madenciyi sekizinci yılda bir kez daha saygı ve sevgi ile anıyoruz.

Hatırlıyoruz, hatırlatacağız ve asla unutturmayacağız.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu