Manşet Haberler

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun!

Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a gelerek, açlığın, yoksulluğun, umutsuzluğun hüküm sürdüğü; sefalet ve ölümlerin olağanlaştığı büyük bir savaşın enkazı arasından Anadolu direnişini başlattı. Bu direniş, bağımsızlık mücadelesinden Cumhuriyete ve onun değerlerine giden köklü bir toplumsal dönüşümün ilk adımını oluşturuyordu. Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi; insan haklarını temel alan demokratik bir toplumun inşası mücadelesiyle birleşti.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak 104 yıl önce başlayan çağdaşlaşma ve demokratikleşme girişimlerini aynı coşkuyla anıyor; diğer yandan gençlerin bayramında onların sorunlarına eğilmeyi de görev sayıyoruz.

Türkiye’de gençlere yönelik planlı bir gençlik politikasının olmayışı gençlerin sorunlarını derinleştirmiş; yaşam döngüsünün her aşamasında eşitsizliklerin yeniden üretildiği kısır bir döngü halini almasına neden olmuştur.

-Eşit olmayan koşullarda yetişen gençler, başta eğitim olmak üzere temel kamusal hizmetlerden yoksunluk, işsizlik ve yoksulluk sarmalındadır.

-Eğitim sistemi, gençleri bilimsel düşünmeye yönlendirmekten uzaktır.

-Bilimsel üretimin ve özgür düşüncenin en köklü kurumlarından olan üniversitelerin, bu niteliklerini sürdürebilmek için gerek duyduğu koşullar ortadan kaldırılmıştır.

-Gerek eğitim hizmetine ulaşabilen ve hatta üniversite mezunu olanlar gerekse de eğitim hakkından yoksun bırakılanlar arasında en önemli sorunlardan birini teşkil eden işsizlik, gençleri en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakmaktadır.

-Bir iş bulup çalışabilen gençler arasında güvencesiz işlerde, eğitim ve niteliklerinin altında; eksik istihdam edilme sorunu yaygındır.

-Sosyal ve kültürel faaliyetler, gençler için ulaşılabilir değildir.

-Gençler uyuşturucu gibi olumsuz etkenlere çekilmekte; geleceksizleştirilmektedir.

Bu sorunların çözümü ise; gençlere yönelik yaşama geçirilecek planlı, uyumlu, eşitlikçi ve yaşamın her alanını kapsayacak politikalara, gençlerin katılımının sağlanmasıyla mümkündür.

Gençlerin geleceğimiz olduğunu biliyor; geleceği gençlerle birlikte kuracağımıza inanıyoruz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu