GenelManşet Haberler

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi’nde, mülteci, “ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi” olarak tanımlanıyor.

UNHCR’ın 2022 Yıl Ortası Eğilimleri Raporu; dünya genelinde 103 milyon kişinin, zulüm, çatışma, şiddet, insan hakkı ihlalleri ve kamu düzenini ciddi biçimde bozan olaylar nedeniyle zorla yerinden edildiğini gösteriyor. Bu, dünyadaki her 77 kişiden birinin zorla yerinden edilmiş olduğu anlamını taşıyor. Yerinden edilen insanların sayısının 2021 yılı sonuna kıyasla 13,6 milyon kişi arttığı belirtiliyor. Belçika’nın 11,6 milyon; Yunanistan’ın 10,6 milyon nüfusa sahip olduğunu düşündüğümüzde bu rakamın büyüklüğünü anlamak kolaylaşıyor.

Diğer yandan dünya genelinde 32,5 milyon mülteci bulunuyor. Mültecilerin yarısından fazlasına toplamda 10 ülke ev sahipliği yaparken, Türkiye en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmaya devam ediyor. Raporda, mültecilerin büyük çoğunluğuna düşük ve orta gelirli ülkelerin ev sahipliği yaptığı da tespit ediliyor.

2001 yılından bu yana Dünya Mülteciler Günü olarak anılan 20 Haziran; mültecilere yönelik hak ihlallerine dikkat çekmek ve insan hakları mücadelesini büyütmek için fırsat sunuyor. İnsanların can güvenliğini tehdit eden savaşlar, iklim krizi ve afetler, gelir dağılımı adaletsizliği ve başka pek çok sorun mülteci sayısını her geçen yıl artırmaya devam ederken, insan hakkı ihlallerinin önüne geçilmediği ve barışın tesis edilmediği bir dünyada mülteci sayısını azaltmanın mümkün olmadığının bilincinde olunması gerekiyor.

Savaşları yaratanların savaştan kaçan insanları engellemek için duvarlar ördüklerini unutmadan, dünyanın tüm devletlerini çözüm üretmeye çağırmak, sendikalar da dahil olmak üzere her kurum, kuruluş ve kişi için bir görev olarak karşımızda duruyor.

20 Haziran Dünya Mülteciler Gününde, yerli, göçmen veya mülteci hiçbir işçinin emeğinin sömürülmediği, kayıt dışı çalışmanın ve çocuk işçiliğinin son bulduğu, her türlü istismarın önlendiği, herkes için insan onuruna yakışır yaşam koşullarının sağlandığı bir ülke; yeryüzünde barışın egemen olduğu bir dünya isteğimizi yineliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu