Haberler

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: Çocuk Hakları Tanınmalı; Hak İhlalleri Sona Ermelidir.

Birleşmiş Milletler tarafından özellikle savaş, yoksulluk, açlık ve sefaletin hüküm sürdüğü bölgelerde çocukların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerini gündeme getirmek ve dünya genelinde çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Haklarına Dair Sözleşme imzalanmış; bu tarih 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak ilan edilmiştir.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altına yaşayan ve bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocukların bulunduğunun bilincinde; çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesinin barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesine bağlı olduğunu belirtmektedir.

Türkiye’nin de taraf olduğu Sözleşme, devletlere her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul etme, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterme sorumluluğu yüklemektedir. Ancak çocuklar dünya genelinde, sağlık hizmetlerine erişimden nitelikli eğitime erişime; istismar ve ihmalden korunmadan, ekonomik sömürüden korunmaya değin çok boyutlu haklarının ihlal edilmesi ile karşı karşıya kalmaya devam etmektedir.

ILO ve UNICEF’in araştırmasına göre; dünya genelinde 365 milyon çocuk aşırı yoksulluk sınırlarının içinde yaşamaktadır. Bugün dünyada 63 milyonu kız, 97 milyonu erkek olmak üzere 160 milyon çalışan çocuk bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle; dünyadaki tüm çocukların onda biri çalıştırılmaktadır. Dahası, 79 milyon çocuk sağlıklarını, güvenliklerini ve gelişimlerini doğrudan tehlikeye atan işlerde çalıştırılmaktadır. 2022 sonunda kadar pandemi ve artan yoksulluk nedeniyle, çalışan çocuk sayısına 8,9 milyon çocuğun daha ekleneceği tahmin edilmektedir.

Dünyada 0-14 yaş arası 1,5 milyar çocuk, aile veya çocuk nakit yardımı alamamakta; dört çocuktan yalnızca biri sosyal koruma yardımına erişebilmektedir. Tüm çocukların sosyal korumadan yararlanmasını sağlama yolunda ilerleme kaydedilmemekte; çocukların büyük çoğunluğu, etkin sosyal korumadan yoksun kalmaya devam etmektedir.

Dünya genelinde 200 milyonu yoğun çatışma bölgeleri olmak üzere 426 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşamaktadır. Şiddet, iklim krizi ve açlıkla mücadele eden bölgelerdeki artış ile birlikte bu sayının da artacağı tahmin edilmektedir.

 

Bu tablonun tersine çevrilerek tüm dünyada çocukların üstün yararının korunduğu; hak ve özgürlüklerinin eksiksiz biçimde teslim edildiği yarınların el ele inşa edilebileceğine olan inancımızla, tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu 
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu