Manşet Haberler

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: Dünyada ve Ülkemizde Çocuklarımıza İyi Bir Gelecek Bırakmak Zorundayız

 data-lazy-src=

İnsanlığın geleceği olarak nitelendirilen çocukların yaşadıkları sorunlar,  küresel ölçekte yaşanan kapsamlı ekonomik, sosyal, kültürel ve politik sorunlara bağlı olarak günümüzde de etkili olmaya devam ediyor.

Yoksulluk, eşitsizlik ve ayrımcılıkların sürdüğü dünyada, her gün yalnızca 5 yaşın altındaki 15 bin çocuk, çoğunlukla tedavi edilebilir hastalıklardan ölüyor. Savaşlar ve çatışmalar nedeniyle topraklarından sürülmüş milyonlarca mülteci ailenin geleceksiz kuşağı olarak yaşamlarını sürdüren çocuklar, eğitim, sağlık ve konut başta olmak üzere insanca koşulların uzağında yaşama tutunmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’nun verilerine göre eğitim sorunları  başta geri kalmış ülkeler olmak üzere tüm gelişmekte olan ülkelerde etkin biçimde varlığını sürdürüyor.

Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesini kimi kısıtlamalarla 1995 yılında imzalamış olan ülkemizde, 81 milyonluk nüfusun  yaklaşık 30 milyonunu 18 yaş altı nüfus oluşturmaktadır. 

Gelir dağılımında derin eşitsizliklerin bulunduğu ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitsizliği çok belirgindir. UNİCEF’e göre Türkiye’de çocukların yaklaşık dörtte biri göreli yoksulluk içinde yaşamaktadır. Çocuklar arasında yoksulluk, yetişkinlere göre daha yaygındır. Maddi yoksulluk içinde olan kız ve erkek çocukların, örneğin kötü beslenme, sağlık sorunları, çocuk işçiliği, okula devamsızlık, internet kullanamama, boş zaman ve sosyalleşme olanaklarından yararlanamama, şiddet ve parçalanmış aile büyük riskler içermektedir. Çocuk beslenmesi alanında duyarlılıkların artmasına tanık olunmakla birlikte Türkiye’de çocukların yüzde 10’unda bodurluk vardır. Bodurluk kavramıyla anlatılmak istenen çocukların çeşitli sağlık ve gelişim sorunlarına neden olacak biçimde boylarının yaşlarına göre kısa kalmasıdır. Yine çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri Türkiye’de yaygın olarak gözlenebilmektedir. Bu durum çocukları sağlık ve gelişim haklarından yoksun bırakmakta, karşılaştıkları riskleri artırmakta, geleceklerini tehlikeye sokmaktadır. Kız ve erkek çocuklar, tarımda mevsimlik işlere katılmak üzere  aileleriyle birlikte sürekli olarak göçmekte, sokaklarda çalışmaktadır.

Tüm dünyada çocukların üstün yararının, haklarının ve özgürlüklerinin gündeme getirildiği gün olan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, dünyada ve ülkemizde çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak zorunda olduğumuzu kabul etmek ve buna uygun toplumsal duyarlılıkla sorunların üzerine gitmek, çözümün de ilk adımını oluşturacaktır.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu


UNICEF Çocuk Hakları Sözleşmesi için tıklayınız.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu