Haberler

28 Nisan İş Kazalarında Yaşamını Kaybeden İşçileri Anma Günü: Ölenleri Hatırla, Yaşam İçin Mücadele Et!

28 Nisan, uluslararası sendikalar tarafından “İş Kazalarında Yaşamını Kaybeden İşçileri Anma Günü” olarak kabul edilmekte; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından ise “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” adıyla anılmaktadır.  

28 Nisan, iş kazalarında yaşamını yitiren milyonlarca işçinin birer rakamdan ibaret olmadığını hatırlama; dünyanın dört bir yanında alınmayan önlemlerin, yetersiz denetimlerin ve cezasızlaştırma politikalarının sonucunda iş cinayetlerinde katledilen insanları anma günüdür. Diğer yandan 28 Nisan, işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının bir tercih değil, bir zorunluluk ve temel bir insan hakkı olduğunu; çalışırken ölmenin işçilerin kaderi olmadığını anlama ve anlatma günüdür.

İşçilerin yaşamını tehlikeye atan tüm politika ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve kamusal işçi sağlığı ve güvenliği sisteminin hayata geçirilmesi için Tez-Koop-İş Sendikası olarak çağrıda bulunuyoruz:

– Türkiye’nin yıllardır kabul etmemekte direndiği Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin sözleşmeleri onaylanmalı ve ilgili sözleşmelere uygun biçimde yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

– Gerekli işçi sağlığı ve güvenliği denetimleri bütün işyerlerinde etkin biçimde gerçekleştirilmelidir.

– İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin ihmallerde cezasızlaştırma girişimleri engellenmeli ve etkili yaptırımlar uygulanmalıdır.

– Başta taşeron çalıştırma olmak üzere iş cinayetlerine yol açan bütün çalışma biçimleri ortadan kaldırılmalıdır.

– Covid-19 gibi insan sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakan bulaşıcı hastalıklar; işyeri ve/veya çalışma koşulları nedeniyle hastalığa yakalanma riski bulunan mesleklerde, meslek hastalığı olarak tanımlanmalıdır.

– İş kazalarına yol açabilecek uzun çalışma süreleri kısaltılmalıdır.

– Meslek odaları ve sendikaların görüşleri alınarak; bilimsel ölçütlerden hareket edilerek 6331 sayılı Yasa’nın kapsamı genişletilmelidir.

– Sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

28 Nisan İş Kazalarında Yaşamını Kaybeden İşçileri Anma Günü’nde iş cinayetlerinde yaşamını yitiren tüm işçileri saygıyla anıyor; çalışırken ölmemek için mücadele etmeye devam ediyoruz.

 

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

 
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu