Tez-Koop-İş Sayı: 80

Anatüzük Değişikliği Gündemli Olağanüstü Genel Kurul Toplandı: Çok Daha Güçlü Tez-Koop-İş İçin…

Sendikamızı ekonomik ve yönetsel olarak daha güçlendirecek önemli tüzük değişikliği kararlarının alındığı Olağanüstü Genel Kurulu 7 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi Toplantı Salonunda toplandı.

Olağanüstü Genel Kurul, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ardından Genel Kurul Divan Başkanlığı seçimi ile sürdü. Genel kurul Divan Başkanlığına Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Divan üyeliklerine ise Genel Mali Sekreter İsmail Aydın, Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar ve Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Kirman getirildi.

Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Olağanüstü Genel Kurul gündemi korusunda bilgilendirici konuşma yaptıktan sonra Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu konuştu.

Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu, Tez-Koop-İş Sendikası’nın yeni bir atılım sürecine girdiğini belirterek anatüzükte önemli değişikliklerin yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Özdemiroğlu, eğitim ve dinlenme tesislerinin verimli olarak işletilmesinin sendikamızın geleceği yönünden önemli olduğunu belirterek, yasaların öngördüğü değişikliklerin yapılması zorunluluğuna değindi. Genel Başkan anatüzük değişikliklerinin yalnızca finansal ya

da mali değişiklikler içermediğini bunun yanında amaç maddesinin genişletildiğini ve etkin bir sendikanın oluşturulması önünde şube ve genel mkerkez düzeylerinde yeni birimler öngörüldüğünü belirtti.

Genel Kurul tüzük değişikliği önerilerini görüşerek oybirliği ile kabul etti.

Genel Kurulda alınan kararlarla yaşanabilir ve sağlıklı bir toplum için ekolojik dengeye sahip çıkılması, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, çocuk işçiliğinin önlenmesi, engelli çalışanların çalışma yaşamında ayrımcılığa uğramaması ve engelli çalışanların daha fazla çalışma yaşamı içerisinde olmaları için çaba sarf edilmesi anatüzük maddelerine eklendi.

Ayrıca Sendika Organlarında Kadın Çalışma Kurulu, Engelli Çalışanlar Kurulu, Genç Emek Kurulu ve İşyeri Komiteleri Kurulu oluşturulması Anatüzük maddesine ilave edildi. Oylamaya sunulan tüm maddeler oybirliği ile kabul edildi.

Olağanüstü Genel Kurulda gerçekleştirilen Anatüzük değişiklikleri konusunda bir açıklama yapan Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu; sendika anatüzüklerinin sadece çerçeveleri yasalarla belirlenen teknik, statik metinler olmadığını buna karşılık çalışanların değişen koşul ve ihtiyaçlarına göre kendini yeniden tanımlayan toplumsal içerikli metinler olduğuna dikkat çekti.

Olağanüstü Genel Kurul’da alınan kararların ve yapılan tüzük değişikliğinin sendikamızı daha güçlendireceğine inanıyor ve güveniyoruz
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu