Haberler

Basın ve Kamuoyunun Dikkatine: Tez-Koop-İş Sendikası Hukukun Yanındadır

İşkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin olarak yayınlanan 2021 yılı Ocak ayı istatistiklerinde Sosyal-İş Sendikası’nın üye oranı % 0,27 olarak yer almıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu sayıyı esas alarak faaliyet gösterdiğimiz 10 No.lu işkolunda kurulu bulunan Sosyal-İş Sendikası’na yetki vermemektedir.

Konunun hukuki boyutu incelendiğinde, Bakanlık görüşünün hukuki düzenlemelere ve mahkeme kararlarına aykırı olduğu anlaşılmaktadır. 6356 sayılı Yasa’nın 41/5. maddesine göre yayımından itibaren on beş gün içinde istatistiğe Ankara İş mahkemelerinde itiraz edilmesi halinde istatistiğin kesinleşmesi söz konusu olmayacaktır.

Sosyal-İş Sendikası’nın 2013 yılından itibaren yayımlanan tüm istatistiklere Ankara İş Mahkemelerinde itiraz ettiği ve bu henüz davaların sonuçlanmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda üye sayıları bakımından son kesinleşen, yani itiraza uğramayan önceki istatistik geçerli olacak ve bakanlığın yetki işlemlerinde bu istatistiği esas alması gerekecektir.

Kesinleşen son istatistik ise 2009 Temmuz istatistiği olup, Sosyal-İş Sendikası’nın bu istatistikteki üye oranı % 10,10’dur.

Bu husus 2013 Ocak ayı istatistiğine itiraz davasının görülmekte olduğu Ankara 2. İş Mahkemesi ara kararında; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İs Sözleşmesi Kanunu’nun 41/5.fıkrasındaki “… Yayımlanan istatistik, toplu is sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir…” düzenlemesi uyarınca, 2013 Ocak ayı istatistikleri hakkında davanın devam etmesi ve yayımından itibaren süresi içinde itiraz edilmesi sebebi ile kesinleşmemiş olması karsısında, 2009 yılı Temmuz ayı istatistiğinin halen geçerli olduğunu kabul etmek gerekir. (…) demekte ve bu dava kesinleşinceye kadar, davacı Sosyal İş Sendikasının yapacağı yetki tespiti başvurularında en son kesinleşen 2009 yılı Temmuz ayı istatistiklerinin yani % 10,10 oranının esas alınması gerekeceğini belirtilmektedir.

Bakanlık görüşünün, 14.08.1951 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Çalışma Teşkilatı(ILO)’nın, Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkını düzenleyen 98 Sayılı Sözleşmenin 1/1. ve 08.01.1993 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Çalışma Teşkilatının (ILO), Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması hakkındaki 87 No’lu Sözleşmenin örgütlenme hakkının korunması başlıklı 11. maddeleri ile korunan sendikal hürriyeti ve Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkının ağır ihlali niteliğinde olduğu, Sosyal-İş Sendikası’nın hukuken haklı olduğu düşünceleriyle Metro işyerinde yürüttüğümüz sendikal örgütlenmeden çekiliyor, hukukun yanında olduğumuzu duyuruyoruz.

 

TEZ KOOP İŞ SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULU
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu