Yasalar

 

Yasa Adı:

Tarih

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 12.04.2018
2429 Sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun        12.04.2018
4857 Sayılı İş Kanunu 12.04.2018
6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 12.04.2018
6772 Sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 Nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun 12.04.2018
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları İle Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik 12.04.2018
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği               12.04.2018
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 12.04.2018
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 12.04.2018
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 12.04.2018
Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 12.04.2018
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik 12.04.2018
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği 12.04.2018
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 12.04.2018
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 12.04.2018
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik                12.04.2018
İşkolları Yönetmeliği 12.04.2018
İş Mahkemeleri Kanunu 12.04.2018

Sendika Üyeliğinin Kazanılması Ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

12.04.2018

 

 

Bizi Takip Edin