Örgütlenme

Elektrik Mühendisleri Odası Çalışanları Yalnız Değildir

Tez-Koop-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, sendikamızın örgütlü bulunduğu TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası gerçekleştirilen işten çıkarmaları protesto etmek üzere EMO Kocaeli Şubesi önünde 31 Ağustos 2022 tarihinde basın açıklaması düzenledi.

Kocaeli Şube Başkanı Engin Şevket Şimşek tarafından yapılan basın açıklamasında, çalışanların haklarının sonuna kadar savunulacağı belirtilerek yaşanan gelişmeler özetlendi. Engin Şevket Şimşek, konuşmasında şunları söyledi:

‘’ Uzun yıllardır örgütlü olduğumuz ve pek çok toplu sözleşme imzaladığımız Elektrik Mühendisleri Odası’na bağlı Kocaeli Şubesi tarafından 2 arkadaşımız işten çıkarıldı. Kocaeli Şubesi tarafından aylardır ısrarla ve oda merkezine sürekli yazılı talepte bulunularak yürütülen; pek çok kez reddedilse de nihayetinde ayın 25’inde yapılan toplantı ile Oda Yönetim Kurulu tarafından da onaylandığını öğrendiğimiz ve bugün itibariyle iş akitleri sonlandırılacak olan 2 arkadaşımızın yanında olduğumuzu göstermek, mücadelelerini büyütmek ve kararın geri çekilmesini talep etmek için buradayız.

Biz burada açıklama yaparken Elektrik Mühendisleri Odasının tüm şube ve temsilciliklerinde çalışan üyelerimiz de iş bırakarak taleplerimizi bulundukları iş yerlerine taşıyorlar.

Yürürlükte olan toplu sözleşmemizin 9. maddesinde  “Disiplin Kurulu Kararı olmadan işçinin işine son verilemez…” ve geçici 4. maddesinde “Sözleşmenin yürürlük süresince “ekonomik gerekçeler” ile işçinin işine son verilemez” hükümleri yer almasına rağmen alınan bu kararın hukuksuz olduğunun altını çiziyor ve hızlıca geri çekilmesini istiyoruz.

Yaşanan ekonomik krizin ve odaların içerisinde bulunduğu finansal sorunların sorumlusu çalışanlar değil, çalışanların yıllardır yaptıkları uyarılara ve önerilere kulak tıkayan oda yöneticileridir. Son 10 yılda imzalanan 5 sözleşme döneminde TÜİK’in açıkladığı enflasyon farkı dışında iyileştirme almadan çalışan ve odanın ekonomik sorunlarının çözümü için sayısız feragatte bulanan sendika üyelerimiz değilmiş gibi, yaşanan krizin faturası sürekli üyelerimize kesilmeye çalışılmaktadır.

Emek ve Meslek Örgütü olarak tanımladığımız EMO’ nun Kocaeli Şubesi tarafından yazılan iş akdi feshi yazılarında insan kaynakları yönetiminden, gelir-gider dengelerinden, çıkartılan işçi arkadaşımızın yerine dışarıdan hizmet alımı yapılarak taşeronlaştırma adımları atılacağından bahsedilmektedir. Yasada “Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu” olarak tanımlanan EMO’ nun faaliyetlerinin kamusal faaliyet olduğu, kamusal faaliyetlerin yürütülürken “kar-zarar” hesabı yapılamayacağı unutulmaktadır. Sendikamızın yıllardır mücadele ederek kazandığı ve kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirildiği bir kesitte bu taşeronlaştırma adımına da söyleyecek söz bulamıyoruz.

Bu anlayışla yeni karşılaşmıyoruz. Kocaeli Şube Yönetim Kurulu, 2021 yılı sonunda da, şubede sendikasızlaştırma adımı atmış; sendikalı çalışanların tamamı demek olan 5 arkadaşımız için iş akdi feshi yazısı yazmıştı. Akabinde farklı farklı yazılarla tekrarlanan bu talep sendikamızın karşı duruşu ve EMO Yönetim Kurulunun aldığı kararla reddedilmişti. Reddedilen taleplerinin ardından ısrarla taleplerini sürdüren ve sonuçta 2 arkadaşımızı işsiz bırakma kararını aldıran Kocaeli Şube Yönetimini bu tutumundan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Sendikamıza, sendikal örgütlüğümüze ve sendikamız üyesi çalışan arkadaşlarımıza dönük her türlü sorunda çözüm mekanizmaları yasa ve toplu sözleşmemizde tanımlanmıştır. Bu kurulları işletmeden, işten atılmak istenen arkadaşlarla en ufak bir diyalog bile kurmadan, alınan kararların hem işçi arkadaşlarımız hem oda açısından hangi sonuçları doğurabileceğini düşünmeden, alelacele alınmış bu karar iş barışını bozmuştur.

İş barışının yeniden tesisi ve huzurlu bir çalışma ortamının tekrar tesisi için, alınan kararın geri çekilmesini ve arkadaşlarımızın işine devam etmesini istiyoruz. Gereği yapılmadığı takdirde eylemlerimize devam edeceğimizi ve arkadaşlarımızın işe iadesi için yasal yollara başvuracağımızı basın ve kamuoyuna ilan ediyoruz.’’
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu