Örgütlenme

Eskişehir Şubesi 7. Genel Kurulu Yapıldı

Eskişehir Şubesi 7. Genel Kurulu 27 Mart 2021 tarihinde yapıldı.

Genel Kurulun açılışından sonra yapılan Divan Başkanlığı seçiminde Genel Sekreter Hakan Bozkurt Divan Başkanlığına, Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen  Divan Başkan Yardımcılığına, Öznur Coşkun ile Büşra Giziroğlu Divan üyeliklerine seçildi.

Genel Sekreter Hakan Bozkurt, yaptığı konuşmada tüm dünyayı etkileyen salgın koşullarının çalışma yaşamında belirsizliklere yol açtığını, ekonomik ve sosyal sorunların daha arttığını belirterek  her türlü zorluklara ve engellemelere rağmen Tez-Koop-İş’in örgütlenme çalışmalarını hızla sürdürdüğünü belirtti. 

Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada; “Tüm dünyayı ve ülkemizi bir yıldır derinden etkileyen ve yaklaşık 3 milyon insanın yaşamını yitirdiği  koronavirüs salgını koşullarında ekonomik ve sosyal sorunlar her  geçen gün yeni boyutlar kazanıyor” diyerek özetle şunları söyledi:

“İlk Covid-19’a bağlı ölümün 2020 Mart ayında gerçekleştiği ülkemizde, korona salgınının yarattığı olumsuzluklarla ekonomik krizin yarattığı sorunlar içiçe geçerek gelişiyor.

Ekonomik kriz koşullarında, Türkiye açısından son bir yıl, çok önemli sorunların yaşandığı ve birçok temel sorunun büyük tehlikeler içeren yeni boyutlar kazandığı bir yıl oldu. Ekonomik kriz ortamında döviz kurlarında yaşanan aşırı yükselme ile birlikte hayat pahalılığı daha arttı, bireysel borçlanma, yoksullaşma daha da derinleşti, yaygınlaştı ve gelir dağılımı daha da bozuldu.

Covid-19 salgını sürecinde birçok ülke etkili ekonomik ve sosyal önlemler almayı sosyal devletin bir zorunluluğu olarak yerine getirirken ülkemizde alınan önlemler yetersiz kaldı.

Salgın nedeniyle karantina önlemleri çerçevesinde kapatılan işyerlerinde çalışan işçiler, ücretsiz izine çıkmaya zorlanırlarken, kısa çalışma ödeneği alan işçilere yapılan ödemeler son derece düşük kaldı.

Dünyanın birçok ülkesinde Covid-19 nedeniyle yaşamlarını yitiren ya da hastalananlar iş kazası ve meslek hastalığı haklarından yararlanırken ülkemizde sağlık çalışanları başta olmak üzere, AVM, çağrı merkezi, eğitim ve lojistik sektörlerinde çalışan işçiler için kazanımları güçlendirecek hiçbir düzenlemeye gidilmedi.

İçinde bulunduğumuz süreçte istihdam sorunları daha büyürken, petrol, enerji, iletişim, ulaşım gibi temel mal ve hizmetlere yapılan yüksek oranlı zamlar; enflasyon ve işsizlik oranlarında katlanan yükseliş; kentte ve kırda yoksullaşmanın inanılmaz boyutlara tırmanması bu sürecin doğal ve kaçınılmaz olarak yarattığı sonuçlar olarak gelişti.

Ülkemizde göze çarpan en önemli sorunların başında işsizlik ve yoksulluk gelmektedir.

Türkiye bugün, resmi verilerin ötesinde genel işsizlik oranı yüzde 30’lara dayanmıştır. Genç ve kadın işsizliği ise bu oranların da çok üzerindedir.

Ekonomik krizin yarattığı sonuçları saklamak, örtü altına tutmak, dikkatleri güvenlik sorunlarının arkasına toplayarak gizlemek artık olanaksızdır.

Ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınlara yönelik ayrımcılık, dışlama, eşitsizlik ve şiddet tüm boyutlarıyla sürmektedir.

Ücretlerin erimesine, yaşam koşullarının kötüleşmesine neden olan enflasyon, artık çift rakamlı oranlarda gerçekleşmektedir.

Sendikaların ve demokratik örgütlerin görevi, bu süreci ortadan kaldıracak önlemler için sorumlulukla davranmak olmalıdır.“

Yapılan seçimler sonucunda Eskişehir Şubesi karar organları şöyle oluştu:

Şube Yönetim Kurulu: Hasan Hüseyin Yılmaz (Şube Başkanı), Senem Büyükavcı (Şube İdari Sekreteri), Mustafa Sezer (Şube Mali Sekreteri), Barış Teker (Şube Örgütlenme Sekreteri),  Hüseyin Sab (Şube Eğitim Sekreteri).

Şube Denetim Kurulu: Murat Çetin, Esra Akgün, Sertan Aratoğlu

Şube Disiplin Kurulu: Mutlu Yılmaz, Tansu Türegün, Muradiye Çatalkaya

Göreve seçilen tüm şube karar organları üyelerini kutluyor ve  çalışmalarında başarılar diliyoruz.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu