Haberler

Gece Postalarında Çalışma Konusunda İki Yönetmelikte Çalışanlar Aleyhine Değişiklik Yapıldı

Tüm çalışanları ilgilendiren iki yönetmelik değişikliği 19 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik yapılan yönetmeliklerden ilki gece postalarında çalışma süresine üzerine, diğeri ise gece postalarında kadınların çalışma sürelerine ilişkin.

“Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” te yapılan değişikliğe göre daha önce 24 saatlik süre içinde en az 3 işçi postası olarak düzenlenen çalışma, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde 2 posta olarak düzenlenebilecek. Bunun anlamı yeni düzenleme sonrasında işçiler 24 saatlik zaman içinde 12 saate kadar çalıştırılabilecek.

Aynı Resmi Gazete’de yayınlanan bir diğer yönetmelik ise kadın çalışanların çalışma süreleriyle ilgilidir. “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik” in 5. Maddesi; “Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Kadınların yoğun olarak çalıştığı turizm, sağlık ve özel güvenlik gibi sektörlere böyle bir istisna konulması, kadınların çalışma yaşamının dışına itilmesine neden olacak, yeni ayrımcılıklara yol açacak, çalışan kadınları evi ve işi arasında tercih yapmaya zorlayacaktır.

Diğer yandan gece çalışması konusunda yalnızca işçinin onay şartının zorunlu kılınması yeterli olmaktan uzaktır. Çünkü işsizlik oranlarının ve sayılarının yüksek olduğu ülkemizde işverenin fazla çalışma talebine işçilerin olumsuz yanıt vermesi mümkün değildir. Çalışanlar, işsiz kalmamak ve gelir kaybına uğramamak için gece fazla çalışmaya onay vermek zorunda kalacaktır.

Bu konuda unutulmaması gereken bir başka boyut da bazı sektörlere istisna konulması, gelecekte diğer işkollarını da kapsayacak yeni düzenlemelerin önünü açmaktadır. Gece çalışmasının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri düşünüldüğünde bu sürelerin uzatılması işçi sağlığı açısından daha tehlikeli sonuçlar doğuracaktır.

Tez-Koop-İş Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu