Haberler

Genç İşçiler Çalıştayı Düzenlendi

Tez-Koop-İş Sendikası Gençemek Dergisi, Yeni Emek Ofisi’nin gönüllüleri ile birlikte 12 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de Genç İşçiler Çalıştayı düzenledi.

Çalıştaya farklı sendikalardan genç üye ve uzmanların yanı sıra farklı işkollarından sendikasız genç emekçiler, akademisyenler, part-time çalışan üniversiteliler, plaza emekçisi, freelance çalışan vb. beyaz yakalı emekçiler, çeşitli işkollarından örgütsüz genç emekçiler, alana dair çalışma yürüten uzman ve emek aktivistleri katıldı.

Çalıştayda ilk sözü, çalıştaya ev sahipliği yapan Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Necla Önder aldı. Genç işçilerin sendikalaşması için özel çalışmalar yaptıklarından, Gençemek Dergisinin bu ihtiyaçtan doğduğundan, genç işçileri önemsediklerinden bahsetti. Ardından sözü Gençemek editörü Hakan Koçak’a bıraktı. Koçak dergiyi tanıttı, genç işçilerin çalışma yaşamındaki sorunlarının ve sendikaların onlara ulaşma, kapsama konusunda yaşanan problemlerin dünyada da önemli bir tartışma konusu olduğunu belirtti. Çalıştayın tam da bu noktada bir arayışın sonucu olduğunu söyledi.

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi’nde gönüllü faaliyetler yürüten genç uzmanlar, genç nüfusun işçi sınıfının önemli bir parçasını oluşturduğunu buna karşılık genç işçiler arasında sendikal örgütlenme düzeyinin çok düşük olduğunu vurguladı. Genç işçilerin örgütlenmesinin önemli bir sorun olduğunun ve bu sorunun genç işçilerin görüş, önerileri ve çabalarıyla çözülebileceğinin altını çizdi.

Genç emekçilerin kendi deneyimlerinin, sorunlarının ve örgütlenmeye yönelik fikirlerinin tartışıldığı çalıştaya, Petrol-İş, Kristal-İş, Türkiye Denizciler Sendikası, Deriteks, DİSK, Dev-Yapı-İş sendikalarından üyeleri ve uzmanları katıldı. 

Katılımcılar ilk olarak kısaca kendilerini tanıttılar, birbirlerini tanıdılar. Ardından çalıştayda tartışılmasını istedikleri sorun alanlarını birer cümle ile açıklayarak postitlere yazdılar ve duvara yapıştırdılar. Katılımcılardan gelen öneriler doğrultusunda; gençlik ve sendikal örgütlenme, kuşak çatışması, güvencesizlik, çalışma koşulları, geleceksizlik ve ücret olmak üzere altı temel başlık belirlendi ve karma atölye grupları oluşturuldu. Atölyelerde yapılan tartışmaların ardından atölye sözcüleri oldukça canlı sunumlar yaptılar.

Öğretici ve dinamik geçen sunumların ardından forum kısmına geçildi. Forum kısmında atölyelerde tartışılan başlıklar üzerinden tartışmalara devam edildi. Genç işçilerin örgütlenme sorunlarına yönelik öneriler getirildi. Farklı şehirlerden, gelen, farklı işkollarına çalışan genç işçilerin yaşam deneyimleri, sosyalleşme pratikleri birbirinden çok farklı olsa da çalışma yaşamında karşılaştıkları zorlukların, geleceğe dair kaygılarının ve beklentilerinin oldukça benzer olduğu açığa çıktı.

Benzeri çalışmaların ortak çabalarla devam etmesi gerektiği konusunda tüm katılımcılar ve toplantıyı organize edenler hemfikir oldular.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu