Haberler

Genç İşçiler Çalıştayı’nın İkincisi Ankara’da Düzenlendi

Genç İşçiler Çalıştayı’nın ikincisini 16 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da düzenlendi.

Tez-Koop-İş Genç Emek Dergisi, Yeni Emek Çalışmaları Ofisi ve Mülkiyeliler Birliği Emek Araştırmaları Merkezi’nin Mülkiye Kültür Merkezi’nde ortaklaşa düzenlediği çalıştaya farklı sendikalardan genç üye ve uzmanlar, sendikasız genç emekçiler, akademisyenler, üniversite öğrencileri birçok emekçi katıldı.

Çalıştayın açılış konuşması Tez-Koop-İş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen tarafından gerçekleştirildi. Genç işçilerin ülkedeki en güvencesiz koşullarda ve en düşük ücretlerle çalışan kesimlerinden olduğunu söyleyen Şen özetle şunları söyledi: “İşçi sınıfının önemli bir parçası olan genç işçiler, sınıfın en güvencesiz ve örgütsüz kesimini oluşturuyor. Resmi rakamlara göre genç işsizlerin oranı yüzde 27. Eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençlerin oranı ise yüzde otuzlara dayanıyor. Gerçek rakamların, resmi rakamların çok daha üzerinde olduğunu biliyoruz. Üniversite mezunu gençler, eğitim alanlarının, mesleklerinin dışında kalan işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Bu gençlerin önemli bir çoğunluğu da hizmet sektöründe çalışıyor. Örneğin, marketlerde ve AVM mağazalarında, üniversite mezunu veya eğitim hayatına devam eden/edemeyen birçok gencin çalıştığını biliyoruz. Düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışan gençlerin geleceğe dair kaygıları da her geçen gün artıyor. Çok az bir kısmından bahsettiğim bu yakıcı sorunlar, işkolumuz gereği, sendikamızı yakından ilgilendiriyor.Tez-Koop-İş Sendikası olarak, gençlerin sorunlarını özel olarak ele almayı, çözüm üretmeyi ve onları sendikal yaşama aktif bir biçimde katmayı önemsiyoruz. Genç işçilerin duygu ve heyecanlarının “örgütlü çalışma yaşamına” büyük katkı sunacağını biliyoruz. Genç işçilerin enerjisi ve hayalleriyle sendikamız nitel ve nicel olarak gelişip güçlenecek” dedi.

Sebahattin Şen’in konuşmasının ardından Gençemek Dergisi Editörü Hakan Koçak, Yeni Emek Çalışmaları Ofisi adına Baran Gürsel ve Mülkiyeliler Birliği Emek Araştırmaları Merkezi’nden Onur Can Taştan güvenceli çalışmanın önemini belirterek sendikalaşmanın gerekliliğini vurguladı.

 
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu