Toplu İş Sözleşmesi

Gençlik ve Spor Bakanlığında İmzaladığımız Yeni Dönem Toplu İş Sözleşmesi İçin Genel Bilgi Notu

Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüklerinin 10 No’lu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar İşkolunda kurulu işyerlerinde 01.03.2019-28.02.2021 tarihleri arasında uygulanacak toplu iş sözleşmesi Sendikamız Tez-Koop-İş Sendikası tarafından imzalanmıştır.

1962 yılında kurulan Tez-Koop-İş Sendikamız 10 No’lu İşkolunda kurulu ve işkolunda en çok üyeye sahip sendikadır.

Öncelikle Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu olarak yeni dönem toplu iş sözleşmesinin hepinize hayırlı olmasını diliyoruz. Uzun sayılabilecek bir süre bekledikten sonra işe giriş işlemleriniz bitmiş olup, üyelik başvurusunda bulunan işçi arkadaşlarımızın üyelikleri onaylanarak ilgili İl Müdürlüklerine gönderilmektedir.

Bakanlık tarafından İllere giden yazı ekinde işe başlama ücretleri de Bakanlık tarafından tespit edilerek gönderilmiş olup, temizlik görevlisi, garson ve aşçı yardımcısı ücretleri günlük 87,00 TL olarak diğer unvanlar için ise 92,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Bu işe giriş ücreti olup Bakanlık tarafından tespit edilmiştir. Ancak, Tez-Koop-İş Sendikamıza üye olunduktan sonra toplu sözleşme hükmü gereğince bu ücretler temizlik görevlisi, garson ve aşçı yardımcısı için 90,48 TL’ye, diğer unvanlar için 100,88 TL’ye yükselecektir.

1 Mart 2020 tarihine kadar bu ücretlerle çalışacaksınız. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren de aşağıda verilen ücret zamları uygulanacaktır.

Ücretler her ayın 14-15. günü bankalar aracılığıyla ödenmektedir. Peşin maaş ödenmez, maaşlar çalıştıktan sonra hak edilir.

Sendikamız ana tüzüğüne göre sendika üyelik aidatı ve dayanışma aidatı bir günlük ücretinizin %80’idir.

Toplu iş sözleşmesi kitabı basım aşamasındadır. Basım işlemi tamamlandıktan sonra tüm üyelere dağıtılacaktır. (Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplu İş Sözleşmesinin tüm metninin pdf formatı için tıklayınız.)

Toplu İş Sözleşmesinin Parasal ve İdari Hükümlerinin bir bölümü aşağıda verilmiştir.

 

PARASAL HÜKÜMLER

– Ücret Zamları;

01.03.2020 tarihinde % 3 + Enflasyon farkı

01.09.2020 tarihinde % 3 + Enflasyon farkı

 

AYLIK ÖDENEN SOSYAL YARDIMLAR:

01.09.2019-29.02.2020

1- Sosyal Yardım:      

Brüt 363,47 TL/Ay

Her türlü ücretli izinlerde ve bir ayı aşmayan istirahatlerde her ay ödenir.

2- Yemek Yardımı:     

Brüt 11,18 TL/Gün

Yemek Yardımı fiilen çalışılan her gün için ödenir

3- Vasıta Yardımı:      

Büyükşehirde çalışanlara: Net 368,69 TL/Ay

Diğer illerde çalışanlara: Net 245,79 TL/Ay

Vasıta Yardımı bir ayı aşmayan izin ile istirahat hallerinde tam ödenir.

4- Kreş Yardımı:                     

Brüt 220,00 TL/Ay                               

Bu yardım altı yaşına kadar olan çocuğunu kreşe veren ve kreşten alacağı belge ile tevsik edenlere her ay T.C. Maliye Bakanlığı’nın Bütçe uygulama talimatında belirtilen miktarda ödeme yapar. Ancak, işverence sağlanan kreşlerden yararlananlara bu yardım yapılmaz.

  • Yukarıdaki yardımlar 1 Mart 2020 tarihinde ücret zammı kadar artacaktır.

 

YILLIK ÖDENEN SOSYAL YARDIMLAR:

1- Giyim Yardımı:     

Yılda bir defa Ekim ayında Brüt 235,01 TL

(Bu ödeme 01.03.2019-28.02.2020 tarihleri arasında çalışanlara tam ödenir. İkinci yıl ücret zamlar kadar artacaktır. Yeni işe gireceklere işe başlama tarihleri dikkate alınarak kıst (orantılı) olarak ödenecektir.)

2- Ek Ödeme:

Yılda bir defa Mayıs ayında Brüt 810,00 TL

(Bu ödeme 01.03.2019-28.02.2020 tarihleri arasında çalışanlara tam ödenir. İkinci yıl ücret zamlar kadar artacaktır.Yeni işe gireceklere işe başlama tarihleri dikkate alınarak kıst (orantılı) olarak ödenecektir.)

3- İlave Tediye  6772 sayılı Kanuna göre Cumhurbaşkanlığınca açıklanan tarihlerde ödenmek üzere her takvim yılında toplam 52 günlük ücret tutarında (2019 yılında 13 er günlük olarak 3 tanesi ödendi, 4. Cüsü 13.12.2019 tarihinde ödenecek) 15 Kasım da işe başlayacak arkadaşlar Aralık ayındaki 13 günlük tediyenin yaklaşık yarısından yararlanacaklardır.

4- TİS İkramiyesi:       

Yılda toplam 60 günlük ücretleri tutarında iki ikramiye ödenmektedir. Mart ve Eylül aylarında 30 ar günlük olarak ödenir. Yeni işe gireceklere işe başlama tarihleri dikkate alınarak Eylül ayında ödenen 30 günlük ikramiye kıst (orantılı) olarak ödenecektir.

Bu yardımların işe yeni girenlere ne şekilde uygulanacağına ilişkin yazışmalar Bakanlığa ve İl Müdürlüklerine gönderilecektir.

 

OLAYA BAĞLI OLARAK ÖDENEN SOSYAL YARDIMLAR:

01.09.2019-29.02.2020

1- Evlenme Yardımı: Brüt 214,68 TL

2- Doğum Yardımı: Brüt 107,32 TL

3- Ölüm Yardımı:                   

  İşçinin ölümü  halinde Brüt 536,79 TL

  Eş, çocuk, ana, baba ölümü  haline Brüt 322,14 TL

  İşçinin iş kazası sonucu ölümü halinde Brüt 858,86 TL

4- Doğal afet yardımı: Brüt 214,68 TL          

5- Yolluk ve gündelikler: Bütçe ve harcırah kanununa göre ödeme yapılır.

6- Sağlık Yardımı: İstirahatli olunan günlerde ücret tam ödenir. SGK dan alınan geçici işgöremezlik ödeneği işverene iade edilir.

  • Yukarıdaki yardımlar 1 Mart 2020 tarihinde ücret zammı kadar artacaktır.

 

İDARİ HÜKÜMLER

1- Toplu iş sözleşmemizde yeni işe girenlerin deneme süresi 1 (bir) aydır. Deneme süresi sonunda yeterli görülmeyenlerin iş sözleşmeleri bildirimsiz ve tazminatsız olarak işverence feshedilebilir. İşe giren işçi arkadaşlarımız da bu bir aylık süre içerisinde işi beğenmeme gibi sebeplerle tazminat ödemeden kendileri de işten ayrılabilirler.

2- İhbar öneli süreleri 2-4-6-8 haftadır.

3- Kıdem tazminatı gün sayısı 30 gündür.

4- Bir yılını doldurduktan sonra her yıl için 30 günlük yıllık ücretli izin kullanma hakkı doğar.

5-  Ücretli mazeret izinleri;

– Evlenmesi halinde 8 gün,

– İşçinin ana, baba, kardeş, eş ve çocuklarının ölümü halinde 5 gün, kayınvalide, kayınpederinin ölümü halinde 3 gün,

– Yangın, sel, deprem gibi tabii afetlere uğramaları halinde 15 gün,

– Eşinin doğum yapması halinde 5 gün,

– Çocuğunun evlenmesi halinde 2 gün,

– İşçinin evlat edinmesi halinde 3 gün,

– İşçilerin en az (%70) yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.

– İşçiye resmi dairelere, mahkemeye, askerlik şubesine ve SGK mevzuatının öngördüğü hastanelere gitmek üzere veya benzeri mazeretleri sebebiyle yılda toplam 6 işgününü geçmemek kaydıyla ücretli mazeret izni verilir. Bu izinler saatlik ve günlük kullanılabilir.

– Sendika üyesi işçilere taleplerine istinaden, meşru mazeretlerini tevsik etmek kaydıyla yılda 60 güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir. İşçiye 5620 sayılı Kanunun Ek Madde 1’inde belirtilen usul, esas ve sürelerde ücretsiz mazeret izni verilir.

– İşçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde bu hallerin hekim raporu ile belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

– Kadın işçilere doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için doğum izni verilir.

– İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

– Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam iki saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

 data-lazy-src=


İlgili Makaleler

Başa dön tuşu