Manşet HaberlerToplu İş Sözleşmesi

Gençlik ve Spor Bakanlığında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bağlı İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde imzalandı.

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nda (TÜHİS) gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine Sendikamız adına Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Ankara 2 No.lu Şube Başkanı Mustafa Özgen, Şube Örgütlenme Sekreteri Coşkun Ceylan, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanları Av. Tülay Javanshır ve Barış Yılan katılırken; işveren adına Genel Müdür Mustafa Koç, İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanı Bülent Merdan, Şube Müdürleri İsmail Karahasanoğlu, Feza Ekinci; TÜHİS adına Genel Sekreter Adnan Çiçek, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şerefettin Güler, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanları Ahmet Karadereli, Esra Yenidünya ve Betül Çalışkan katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin faydalanamadığı dönem ile bu yılın
sonuna kadar geçerli olacak şekilde “01.03.2021-31.12.2023 “tarihleri arasını kapsayan toplu
iş sözleşmesi, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokollerinde esaslar dikkate
alınarak düzenlenmiş ve yeni maddeler eklenmiştir.

Buna göre;

– Toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi “01.03.2021-31.12.2023” tarihleri
arasındadır.

– Sendika üyesi işçilerin 01.03.2023 tarihi itibari ile günlük ücreti;
01.03.2023 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerden, 01.03.2023 tarihi itibariyle
günlük ücretleri 500,00 TL/Gün’ün altında olan işçilerin günlük ücretleri 500,00 TL/Gün’e
çekilmiş olup üzerine %45 zam yapılarak günlük ücretleri 725,00 TL’ye yükseltilmiştir. Ücret
01.09.2023 tarihinden itibaren tekrar zamlanacaktır.

-Sendika üyesi işçiler 01.03.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki sayılı tüm yan hakların
farkını alacaklardır. Aşağıda 01.03.2023 tarihinden 01.09.2023 tarihine kadar ödenecek
tutarlar madde metinleri saklı kalmak üzere belirtilmiştir. 01.09.2023 tarihinden itibaren
tekrar bu tutarlar zamlanacaktır.
– Her ay brüt 1595,00 TL Sosyal Yardım,
– Çalışılan her gün için net 94,25 TL Yemek Yardımı,
– Her ay net 1606,51 TL Vasıta Yardımı,
– Her yıl brüt 602,46 TL Giyim Yardımı (Ekim ayında ödenecek tutar zamlanarak
yükselecektir.),

– Yangın, sel, deprem vb. afetlere uğrayan ve bu durumu belgelendirenlere brüt 935,48 TL
Doğal Afet Yardımı verilecektir.

– “Ek Ödeme” maddesi ile her yılın Mayıs ayında verilmek üzere, sözleşmenin birinci
yılında 1.113,49 TL, sözleşmenin ikinci yılında 1.700,87 TL, sözleşmenin son on ayında ise
3.670,63 TL verilecektir.

– İlave tediye dışında Mart ve Eylül aylarında 30’ar günlük iki adet sendikal ikramiye ödemesi yapılacaktır.

– Günlük çalışma süresi ara dinlenme dahil 12 saat olan işçilere, iki öğün yemek bedeli ödenecektir.

– Yeni eklenen “Hizmet Zammı” maddesi ile 01.03.2021-28.02.2023 tarihleri
arasında uygulanmak üzere sendika üyelerinin çalıştıkları Kamu Kurum ve Kuruluşunda
geçirdikleri her tam hizmet yılı için 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere brüt
7,00 TL/Ay, 01.03.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere brüt 15,00 TL/Ay hizmet
zammı verilecektir. 696 sayılı KHK ile sürekli işçiliğe geçen işçiler için kıdeme esas yıl
başlangıcı sürekli işçiliğe geçilen 02.04.2018 tarihidir.

– Yeni eklenen “İş Primi” ile 01.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, her gün için;
vasıflı sendika üyesi işçiye aylık çıplak brüt ücretinin % 6’sı tutarında, vasıfsız sendika üyesi
işçiye aylık çıplak brüt ücretinin % 5’i belirtilen miktarda İş Riski ve Sorumluluk Tazminatı
ödenecektir.

– Yeni eklenen “Ek Prim” maddesi ile 01.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere
gazi, terör mağduru ve şehit yakını sendika üyesi işçilere her ay, aylık ücretlerinin %10’u
tutarında Ek Prim ödenecektir.

-Yeni eklenen “Yoğurt Yardımı” maddesi ile 01.08.2023 tarihinden geçerli olmak
üzere kalorifer (kömür, doğalgaz vb.), boya-badana ve kaynak işlerini yapan ve bu kadroda
bulunan işçilere ve bu kadrolarda olmamakla birlikte kalorifer, boya, badana ve kaynak
işlerini yapanlar ile havuz operatörü, cankurtaran ve yüzme antrenörüne bu işleri fiilen
yaptıkları günler için sözleşmenin birinci yıl birinci altı ayında 22,94 TL/Gün yoğurt parası
ödenecektir.

– Yeni eklenen “Ek Madde” ile üyenin yaş şartı gözemeksizin engelli çocuğunun
bakılması ve eğitilmesine katkı sağlamak amacıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
merkezinden getirdiği belgenin ibraz edilmesi halinde “Kreş Yardımı” maddesine göre
ödeme yapılacaktır. (Kreşlerden ücretsiz yararlananlara ya da Kreş yardımı ödenenlere bu
yardım yapılmayacaktır.

– Düzenlenen çalışma sürelerine göre haftanın beş günü çalışma şekli devam etmekte
olup faaliyet konusu gereği Cumartesi ve Pazar günlerinde hizmet verilmesi gereken
birimlerde değişimli uygulanmak kaydıyla akdi tatil günü Cumartesi günü dışında farklı bir
gün olarak da düzenlenebilecektir. Bu durumda akdi tatil gününü takip eden gün hafta tatili
olacaktır. Bu işçilerin kendileri için belirlenen akdi tatil ve hafta tatili günlerinde
çalıştırılmaları halinde, akdi tatil ve hafta tatili ücreti olarak üçer yevmiye ödenecektir.
Ayrıca faaliyet konusu gereği Cumartesi ve Pazar günlerinde hizmet verilmesi gereken
birimlerde çalışan sendika üyesi işçilere Cumartesi ya da Pazar günü çalıştırılmaları halinde
de çalıştıkları her gün için artı bir yevmiye ödenecektir. (15.10.2023 tarihi itibari ile)

– Ulusal Bayram, Genel Tatil Günlerinde çalışmanın karşılığı toplam 3 yevmiye
ödenecektir.

– Sendika üyesi işçinin eş, çocuk, ana veya babasının tedavisi için yılda sekiz gün
refakat izni verileceği sözleşmemize eklenmiştir.

– İş ve İşyeri Değişikliği maddesi genişletilmiş ve hangi hallerde kullanıla bilineceği
madde metninde kapsamlı belirtilmiş olup işverenin uygun görmesi halinde geçici
görevlendirme yapılabileceği eklenmiştir. Bu haller kısaca, deprem, yangın, salgın hastalık,
olağanüstü hal ve mücbir sebepler, kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu
çocuklarının can güvenliğinin tehdit altında olması, kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü
olduğu çocuklarının görev yaptığı ilde tedavisi mümkün olmadığı hallerde, eşinin başka bir
kamu kurumunda çalıştığını ve naklinin mümkün olmaması halindedir. Bu nedenle
görevlendirilen sendika üyesi işçiler 6 işgünü içinde yeni görevine başlayacak olup bu
sürelerde de ücretli izinli sayılırlar.

– Yeni eklenen “Gece Zammı” 01.03.2023 tarihinden itibaren “20.00-06.00” saatleri
arasında çalışılan süre için çalıştıkları sürelere ait ücretleri %8 zamlı ödenecektir.

– Tutukluluk, Gözaltına Alınma ve Mahkumiyet Halinde Fesih ve Tekrar İşe Başlatma
maddesi üye menfaatine uygun olarak tekrar düzenlenmiş yasal süreler arttırılmıştır.

– Disiplin Kurulu, Fesih ve İş Güvencesi maddesi son dönem yasal düzenlemeler ve
kararlar ışığında değiştirilmiş olup disiplin ceza cetveli üye menfaatine uygun şekilde kusurlu
davranışın karşılığı olan fesih nedenleri hafifletilerek cezalara bölünmüştür.

Emeği geçenlere teşekkür eder, sözleşmenin sendika üyelerimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu