Örgütlenme

H&M’yi, Türkiye’deki İşçilerine Ve Üyesi Oldukları Tez-Koop-İş Sendikasına Saygı Duymaya Çağırıyoruz!

Tez-Koop-İş Sendikası üyeleri, H&M işvereninin, sendika karşıtı haksız ve hukuksuz tutumunu protesto etmek amacıyla saat: 16.00’da Gordion AVM önünde bir araya geldi.

Basın açıklamasına, Sendikamızın Genel Örgütlenme Sekreteri ile Şubelerimizin Başkan ve Yöneticileri katıldı.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını okuyan Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, H&M’nin, 2010 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösterdiğini, geldiği günden itibaren Türkiye’de istediği gibi işlerini yürüttüğünü, diğer ülkelerde zarar ederken ve mağaza kapatırken, Türkiye’de sürekli kar ederek yeni mağazalar açtığını hatırlattı.

H&M işvereninin, kendince iyi bir izlenim bırakmak adına ilkeleri çerçevesinde çalışanlarına Türkiye’deki diğer kurulu sektör mağazalarına göre görece iyi çalışma koşulları ve haklar sağladığını belirten Duyar, zamanla kendi iddia ettiği ilkelerden uzaklaştığını ve yerel firmalar gibi hareket etmeye başladığını söyledi.

Duyar, “Bunun nedeni ister H&M’nin stratejik tercihi olsun ister yerel yöneticilerin kişisel tercihi olsun, sonuç emek sömürüsü ve baskı olmuştur” dedi.

H&M ve benzeri uluslararası firmaların en büyük tercihinin ucuz ve genç emek olduğunu vurgulayan Duyar, bu amaçla da özellikle kısmi çalışma yani part-time çalışma biçiminin yoğun bir şekilde kullanıldığını, bu çalışma biçimini en çok tercih eden çalışanların ise üniversiteli gençler ve kadınlar olduğunu söyledi.

Part-time çalışanların işyerine bağının geçici görülmesi sebebiyle çalışma koşullarının da bu bağlamda değersizleştirildiğini ve haklarına da dolaylı yoldan el konulduğunu belirten Duyar, şunları kaydetti:

“Üstelik yerel yöneticinin tek bir tutanağı ile iş sözleşmeleri sonlandırılabilmektedir. Bunun en açık örneği olarak bir tutanakla sendikamız üyesi Mehmet Ali İlhan’ın, tazminatsız bir şekilde işine son verilmesidir. Tez-Koop-İş Sendikası tüm gücüyle üyesinin arkasındadır.

Yıllardır çalışanların haklarının bu şekilde gasp edildiğine örgütlenme sürecinde de tanık olduk. Bu tür keyfi uygulamalara Sendikamız müsaade etmeyecektir. Sendikamız Tez-Koop-İş, H&M mağazalarında üst örgütümüz UNI’nin H&M İsveç üst yönetimi ile imzalamış olduğu Küresel Çerçeve Sözleşmesine uygun olarak sendikalaşma çalışmalarını yürütmektedir. Ancak H&M’in yerel yöneticileri buna bile uymamış, Çerçeve Sözleşmesine aykırı bir şekilde Sendikamızın hem ulusal hem de uluslararası yetkisinin olmadığına yönelik çalışanlara yazılar göndermişlerdir.

Tez-Koop-İş Sendikası 65 bine yakın üyesi ile Türkiye’nin ticaret işkolundaki yetkili en büyük sendikasıdır. Hiç kimse ve hiçbir kurum Tez-Koop-İş’in yetkisini ve gücünü sorgulamaya ve sınamaya kalkmasın.

Her ne kadar H&M’nin etik kural ve ilkelerinden bahsedilse de mağaza yöneticilerinin işyerindeki keyfi uygulamalarının arttığı sendikal örgütlenme sürecinde görülmüştür.

​- Çalışanların hastalıklarında dahi rapor almaları aleyhlerine kullanılmaktadır. Çalışan raporluyken işe çağrılmakta; gelmezse işe başlatılmadan işten atılmaktadır.

​- Yıllık izinleri yasaya aykırı bir şekilde kullandırılmakta; ayrıca hafta tatilleri yıllık izin süresine dahil edilmektedir.

​- Aşırı iş baskısı ve mobing artmıştır. Çalışanlara yapabileceği ve yetiştirebileceğinin üzerinde iş yaptırılmaya çalışılmakta; karşı çıkanlar ofislere tek başlarına çağrılıp hakaretler edilmektedir.  “RUTİN” uygulaması adı altında yöneticiler tarafından “Gözünün üstünde kaşın var” bahaneleri üretilerek çalışanlara baskı yapılmakta ve mobing uygulanmaktadır.

– Mağazadaki güvenlik kameraları, amacını aşmış; sadece çalışanların birbirleri ile konuşmalarını denetler şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Tez-Koop-İş Sendikası, H&M’deki olumsuz çalışma koşullarına ve üyelerinin baskı altında çalıştırılmasına; hakkını arayanın işten atılmasına ve part-time çalışanların haklarının gasp edilmesine sessiz kalmayacaktır. Üyemizin ve üyelerimizin haklarını ulusal ve uluslararası hukuk dahil tüm yasal platformlarda savunmaya devam edeceğiz.”
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu