Eğitim-AraştırmaManşet Haberler

II. Uluslararası XI. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi Gerçekleşti

TMMOB Makine Mühendisler Odası tarafından düzenlenen II. Uluslararası XI. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 25-28 Ekim 2023 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesinde gerçekleşti.

İnsan yaşamının, sağlıklı yaşamın her şeyden önce geldiğinin belirtildiği kongreye Sendikamız Tez-Koop-İş başta olmak üzere birçok sendika, dernek, meslek örgütü, vakıf, bakanlık temsilcisi, bilim insanı, mühendis, teknik personel, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli, işçi ve öğrenci katıldı. 482’si delege olmak üzere toplam 1728 kişi ile gerçekleştirilen kongrede 30 oturum düzenlendi. Oturum başlıklarından bazıları “İSİG’de İyi Uygulamalar”, “Meslek Hastalıklarında Tanısal Zorluklar ve Çözümler”, “Krizlerde Toplumsal Etkileşme ve İSİG”, “İSİG’de Sendikaların Yeri ve Görevi”, “İSİG’de Hukuksal Sorunlar ve Çözümler”di.

2013 yılında ilk kez “İSİG ve Kadın” oturumu düzenlendi. Sendikamız Tez-Koop-İş’i temsilen Uzmanımız Merve Demirkıran, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinde Tez-Koop-İş Sendikası Savunuculuk Faaliyetleri ve Deneyimleri”ni katılımcılara aktardı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması yolunda Sendikamızın toplu iş sözleşmelerinde, eğitimlerde, basın açıklamalarında ve uluslararası kampanyalarda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgi veren Demirkıran, ILO 190 sayılı Sözleşmenin Türkiye’de tüm kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanması ve uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının “işin doğal bir sonucu” olarak görülmesi, yeni iş cinayetlerine davetiye çıkardığının yüksek sesle vurgulandığı kongrenin panel ve oturumlarında sunulan görüşler, tespitler ile sunulan bildiriler ve yapılan tartışmalar sonucu işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) alanında atılması beklenen adım, önlem ve düzenlemeler doğrultusunda sonuç bildirisi yayımlandı.

II. Uluslararası XI. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi sonuç bildirisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.mmo.org.tr/merkez/haber/ii-uluslararasi-xi-ulusal-isci-sagligi-ve-guvenligi-kongresi-sonuc-bildirisi-yayimlandi

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu