Eğitim-AraştırmaManşet Haberler

ILO’nun Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Programı Kapsamında Sosyal Taraflara Yönelik Çalıştay Gerçekleştirildi

ILO Türkiye Ofisinin “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler II” programı kapsamında düzenlediği Sosyal Taraflara Yönelik Çalıştay, işçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla 19-22 Şubat 2024 tarihleri arasında Bolu’da gerçekleşti. Sendikamızı Ankara 3 No.lu Şube Başkanımız Cemal Yarga ve Eğitim Uzmanımız Merve Demirkıran temsil etti.

Çalıştay, ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı’nın programın amacını ve faaliyetlerini katılımcılara aktarması ile başladı. Çalıştayın ikinci gününde (20 Şubat 2024) Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, Sosyal Taraflarda Kadın Temsili ve Liderliğine İlişkin Ortak Görüş Belgesinin oluşturulması amacıyla hukuki dayanakların ve stratejik hedeflerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Erdoğdu, temsilde ve karar almada toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için politika belgesi, tüzük hükmü, genel kurul kararı, TİS maddesi biçiminde bağlayıcılık kazandırılmış normların benimsenmesinin önemini sunumunda vurguladı.

Çalıştay’ın üçüncü gününde (21 Şubat 2024), temsilciler örgütlerinde yürüttükleri politikalar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği analizi ve izleme çalışmaları ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi ve diğer katılımcılara bilgilerini aktardı. Türk-İş Konfederasyonumuzun moderatör olduğu ilk oturumda Sendikamız Eğitim Uzmanı Merve Demirkıran, 2019-2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde örgütümüzün toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması yolunda yaptığı çalışmalar ve uygulama örnekleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Tüm konfederasyonların ve bağlı sendikaların sunumlarını gerçekleştirmesi ile Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Analizi İzleme Çalışması tamamlandı.

Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu’nun Sosyal Diyalog ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri vermesi ve çalıştayın çıktılarının değerlendirilmesinin yapılması ile 22 Şubat 2024 tarihinde çalıştay tamamlandı.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu