Örgütlenme

İmece Plastik A.Ş. İşçilerinin Sendikalaşma Hakkı Engellenemez!

Sendikamız Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Özgen, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 19 iştirakinden biri olan İmece Plastik işyerinde gerçekleştirilen işten çıkarmaları protesto etmek üzere Kooperatif Merkez Birliği Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

21 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Özgen, şunları söyledi:

Sendikamız Tez-Koop-İş, İmece Plastik A.Ş.’de çalışan işçilerin iradeleri doğrultusunda kısa bir süre önce Genel Müdürlüğü Antalya’da bulunan Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan bu işyerinin Antalya ve Aksaray İşletmelerinde sendikalaşma faaliyetlerine başlamış; yasal çoğunluğu sağlayarak 13.06.2022 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına “Yetki Tespiti” başvurusunda bulunmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20.06.2022 tarihinde sendikamıza “Olumlu Yetki Tespitini” göndermiş; ancak “Yetki Belgesi” henüz sendikamıza ulaşmamıştır. Bu gecikmeden İmece Plastik A.Ş. işverenince Yetkiye İtiraz edildiği anlaşılmaktadır. Ancak yetkiye hangi gerekçe ile itiraz edildiği bilgisi henüz sendikamıza ulaşmamıştır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yaptığımız başvuru tarihinden sonra işçilere işveren temsilcileri tarafından sendikadan istifa etmeleri yönünde yoğun baskı yapılmış, 17.06.2022 Cuma günü mesai saati sonunda 11 işçinin iş akdine son verilmiştir. Fesih bildirgelerini imzalamaktan imtina eden işçilerin cep telefonlarına Sosyal Güvenlik Kurumundan “4-A kapsamındaki sigortalılığınız kod-46 nedeniyle, 17.06.2022 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır.” şeklinde mesaj gönderilmiştir.

İşçilerin Anayasal ve Yasal haklarını kullanmalarına tahammülü olmayan İmece Plastik işvereni, dolaylı olarak da Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği geçerli bir sebep bulamayınca sırf işçilerin örgütlenmesini engelleyebilmek için SGK’ya fesih bildirimlerini Kod-46’ya göre yapmış, işçilerin iş akdini feshetmiştir.

Yani İşveren İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi gereğince “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmasını” gerekçe gösterilerek 11 İşçinin iş akdi feshedilmiştir.

Bu durumda İşveren işçilere kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeyecek, aynı zamanda işçilere İŞKUR tarafından da işsizlik maaşı bağlanmayacaktır. Ayrıca bu durum özellikle işçinin iş arama ve yeni bir iş bulma sürecinde de karşısına çıkacaktır.

11 daimi işçinin iş akdinin feshedilmesinin ardından “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” ile çalışan 21 işçinin daha iş akitlerine de; sözleşme süreleri sona ermeden sendikaya üye oldukları gerekçesiyle son verilmiştir. 

İşçilerin sendikaya üye olarak ücretlerini toplu pazarlık yolu ile belirleme ve çalışma koşullarını iyileştirme taleplerine karşılık gördükleri bu uygulama düşmanlığın da ötesindedir.

İşinden ekmeğinden ettiğiniz işçiye yasal alacaklarını ödemiyorsunuz, İşsizlik Sigortasından yararlanma hakkını elinden alıyorsunuz; birde alnına kara çalıyorsunuz ki, bir başka yerde iş bulamasın, kendisi ile birlikte ailesi de açlığa ve sefalete mahkûm olsun.

Biz Tez-Koop-İş Sendikası olarak işten çıkarılan tüm işçilerle birlikte bu duruma asla boyun eğmeyeceğiz.

İmece Plastik A.Ş işvereninin haksız ve hukuksuz uygulaması, işçilerin çalışma haklarının elinden alınmasına, şerefine ve haysiyetine yönelik bir zulme dönüşmüştür.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bu uygulamadan sorumludur. Çünkü İmece Plastik A.Ş. işyeri Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraklerinden biridir. Bugüne kadar görüşme taleplerimize ne İmece Plastik A.Ş. yöneticileri ne de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin AYDIN cevap vermiştir. Bu yöneticilerin bizimle görüşmeye ne yüzleri ne de cesaretleri vardır.

Sendikamız hukuki süreci başlatmıştır. Arabulucu aşamasında işveren Avukatları yasal hakların ödenmesi halinde anlaşma teklifinde bulunmuşlarsa da işçiler ve sendikamız işe iade koşulunu öne sürmüş bu nedenle anlaşma sağlanamamıştır. 19.07.2022 tarihinde işçiler adına sendikamız tarafından yargı süreci başlatılmıştır. 

Tez-Koop-İş Sendikası İmece Plastik A.Ş’de yetkiyi alacak Toplu İş Sözleşmesi masasına oturacaktır. Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan toplam 32 işçinin yeniden işbaşı yapmaları için her türlü meşru mücadele yöntemleri hayata geçirilecektir.  İşçiye bu zulmü reva görenlerden yaptıkları yasa tanımaz işlerin hesabı yine yasalar nezdinde sorulacaktır.”
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu