Manşet Haberler

İşçi Simsarlarının Yalanlarına Dur De… Haklarına ve Geleceğine Sahip Çık…

Gençlik ve Spor Bakanlığı işyerlerinde 1985 yılından günümüze toplu iş sözleşmesi imzalayan sendika, Tez-Koop-İş’tir. Toplu iş sözleşmesi kazanımlarının bugüne getirilmesinde yılların emeği bulunmaktadır.      

Öz Büro-İş, Tez-Koop-İş Sendikası’na saldırarak  35 yıllık toplu iş sözleşmesi haklarını yok edecektir.  Öz Büro-İş, algı operasyonu yapmaktadır. Bu nedenle yöneticileri sürekli yalan söylemektedir. Bu yalanları önceki yıllarda örgütlü olduğumuz TÜBİTAK işyerlerine  saldırıda bulunurken de söylemişlerdir. TÜBİTAK çalışanları bu yalanlarına itibar etmeyerek örgütlülüklerini Tez-Koop-İş’te devam ettirmişlerdir. TÜBİTAK çalışanlarından yedikleri tokatın sersemliği ile bu defa da yine örgütlü bir yapıya yani Gençlik ve Spor işyerlerine saldırmışlardır. Onlar için sonuç yine aynı olacaktır. Çöpten ve leşten beslenen, kendi çöplüğünde tutunamayan bu AKBABA’ya bir tokat da Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları indirecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işyerlerinde de yetki için gerekli çoğunluğa ulaşmamışlardır. Ancak onlar, şimdi yetki çoğunluğuna ulaştıkları yalanları ile istifaları hızlandırmayı hedeflemektedir. Bu çabalar boşunadır. İşçiler Tez-Koop-İş’te kalarak kendi haklarını koruma iradesini göstermektedir.

Öz Büro-İş yönetimi Hak-İş Konfederasyonu Başkanı ile büyük bir kavga içindedir.  Öz Büro-İş’in kısa süre içinde kayyıma teslim edilmesi gündemdedir. Kayyıma teslim edilmiş bir sendikanın toplu iş sözleşmesi haklarını koruması ve geliştirmesi beklenemeyecektir. Kayyımın gelmesi durumunda bir kamu kuruluşunda toplu iş sözleşmesi yapmanın olanağı kalmayacaktır. Kayyım yokken işçilerin haklarını koruyamayanların, kayyımın olduğu koşullarda işçi haklarını korumaları asla olanaklı değildir.

Öz Büro-İş yönetimine karşı olan “İhya ve Yeniden Yapılandırma Hareketi” adında Öz Büro-İş’in  en yetkili organı olan Genel Kurulun delegeleri; yayınladığı basın duyurusunda sendika yönetiminin sendikayı borçlandırarak iflas noktasına getirdiğini, sendikanın artık yönetilemediğini belirtmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda başlatılan Tez-Koop-İş Sendikası’ndan istifa hareketi, sendikanın ekonomik durumunu düzeltmek amacıyla gerçekleştirilen bir operasyondur. 

Öz Büro-İş yeterli üyeye sahip olmaması nedeniyle Ocak 2021 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisini tümüyle kaybedecektir. Çünkü Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre işkolunda yüzde 1’in altında kalan bir sendikanın bir kamu kuruluşunda sözleşme imzalaması olanaksızdır. Baskılarla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda üye yapmaya çalışmaları, baraj sorununu çözmektir; yetkisiz sendika durumuna düşmemek için sürdürülen bir çabadır. Çünkü bu operasyon, 1 Kasım 2020  tarihinden itibaren kesin olarak baraj altına düşecek olan Öz Büro-İş’in sarı yöneticilerinin işçileri kullanarak kendilerini kurtarma operasyonudur.

Bunlar Kültür Bakanlığında imzaladıkları toplu iş sözleşmeleriyle yılların kazanılmış haklarını geriye götürmüşlerdir. Örneğin kanunların öngördüğü her işyerinde en az bir sendika temsilcisinin bulunması hükmü kaldırılmış bunun yerine her ilde 1 temsilci uygulamasına geçilmiş, temsilcilik görevi sona erdirilen yüzlerce temsilcinin işyerleri değiştirilmiştir. Bu da 81 ilde bulunan yüzlerce işyerinde sendika temsilcilerinin olmaması demektir. Yine kamu kuruluşlarında genellikle uygulanmayan, Kültür Bakanlığının tarihinde hiç olmayan bir düzenleme getirilerek toplu iş sözleşmelerin yürürlük süreleri 2 yıldan 3 yıla çıkartılmıştır.

Öz Büro-İş’in temel hedefi, işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek değildir. Hedefleri, baraj altında kalmamak ve üye aidatlarıyla gelirlerini çoğaltmaktır. Bunların önceliği kendi menfaatleridir. Yetkisi olmayan bir sendikada büyük hak kayıpları olacak, bunların da telafisi olmayacaktır.

Büyük ve yoğun bir çabayla sürdürülen yalan, iftira, karalama çabalarına verilecek en iyi cevap Tez-Koop-İş Sendikası üyeliğini korumaktır. 

Yaklaşık 3 milyon 800 bin işçinin çalıştığı ve ancak yaklaşık 200 bininin toplu iş sözleşmesinden yararlandığı 10 Nolu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda örgütlenemeyenlerin bazı bürokratların yardım ve desteği ile sendikalı ve toplu iş sözleşmeli Gençlik ve Spor Bakanlığı işyerlerine saldırmaları kabul edilemez.

Bu saldırıyı durduracağız.

İşçilerin birliğini ve kararlılığını yenemeyecekler.

Sarı sendikacılığa geçit vermeyeceğiz.

Biz yeneceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları kazanacak!…
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu