Örgütlenme

İstanbul Kalkınma Ajansı İşyerinde Grev Var

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ile Sendikamız arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 8 Mayıs 2023 tarihinde greve başlama kararı alındı.

İstanbul Kalkınma Ajansı adına işveren sendikası YERELSEN ile yürütülen görüşmelerde, Sendikamızın toplu iş sözleşmesi teklifine karşı YEREL-SEN tarafından “eksi zam” teklif edilmiş ve ücret ödeme türünde, ücret ve ücrete bağlı yardımlarda da işçiler arasında ciddi bir eşitsizlik yaratılmak istenmektedir. Sendikamız, işverenin “eksi enflasyon” dayatmasına karşı grev kararı alarak İstiklal Caddesinde yer alan Odakule binasındaki işyerinin önünde greve başladı.

Sendikamız Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, İSTKA’nın ve işveren sendikası YERELSEN’in, Ajans işçilerine sunduğu ücret teklifine tepki gösteren basın açıklamasını okudu:

“Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamıştır. Toplu iş sözleşme sürecinin başından beri Sendikamız uzlaşma zemininden vazgeçmemiş, sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için gerekli adımları atmıştır. Ancak Sendikamızın bu süreçte göstermiş olduğu tüm çabalar karşılıksız kalmıştır. Hayat pahalılığının bu denli derinden hissedildiği bir dönemde toplu iş sözleşmesi sürecinin bu kadar uzaması çalışanlar arasında ciddi huzursuzluklara yol açmış ve işyerinde çalışma barışı ortadan kalkmıştır. İSTKA işçilerine sendikalı olmaktan aldıkları güçle Anayasal haklarını kullanmaktan, greve çıkmaktan başka yol kalmamıştır. Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından 08 Mayıs 2023 tarihinde uygulanmak üzere grev kararı alınmıştır.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Sendikamızın İSTKA adına işveren sendikası YERELSEN’e iletmiş olduğu toplu iş sözleşmesi teklifine karşı hiçbir ilerleme kaydedilmemiş; YERELSEN kendi teklifini dayatma yaparak, toplu pazarlık sürecinin sağlıklı bir biçimde ilerlemesini engellemiştir.

İSTKA çalışanlarının ücret artış oranları memur maaş zamlarına endekslidir. Kalkınma Ajansları çalışanlarının ücretleri her altı ayda bir, memurlara gelen zam oranında arttırılmaktadır. Ancak bu dönem YERELSEN tarafından Sendikamızın toplu iş sözleşmesi teklifine karşı verilen ücret teklifinde; toplu pazarlıkta tarihe geçecek bir öneri sunulmuştur. Bunlar:

1)    Toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi başında memur maaş oranına göre artan halini rakamsal olarak yeniden belirleyerek asgari %3 oranından başlayarak %20’ye kadar düşürülmektedir.

2)    Sözleşmenin ilk 6 ayında (01.01.2023-30.06.2023) geçerli olmak üzere enflasyon eksi 6 puan, ikinci altı ayında (01.07.2023-31.12.2023) geçerli olmak üzere enflasyon eksi 6 puan, üçüncü altı ayında (01.01.2024-30.06.2024) geçerli olmak üzere enflasyon eksi 5 puan teklif edilmiştir.

3)    Net ücret olarak ödenmekte olan sosyal yardımlar brüt ücrete dönüştürülmek istenmektedir.

4)    Kurumda sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan işçilerin almakta oldukları net aylık ücretler %20 düşürülerek brüt ücrete dönüştürülmek istenmekte, ayrıca diğer işçiler için teklif edilen bölge yardımında sürekli işçiler dışarıda bırakılmaktadır.

5)    Halihazırda ödenen yemek ücretleri %50 azaltılmak istenmektedir.

6)    Aile ve Çocuk yardımı kaldırılmak istenmektedir.

7)    Eğitim yardımı kaldırılmak istenmektedir.

8)    Maaş düşürülmesiyle birlikte maaşa endeksli tediyelerin de düşürülmesi sağlanarak mevcut kazanımlar geriye götürülmek istenmektedir.

9)    Ücret ödeme türünde, ücret ve ücrete bağlı yardımlarda da işçiler arasında ciddi bir eşitsizlik yaratılmak istenmektedir.

10) Tüm bunlar üst üste konulduğunda ikinci yılın sonunda kümülatif olarak yaklaşık %30 ile %40 oranında değişen bir hak kaybına sebebiyet verilmek istenmektedir.

Hepimizin bildiği üzere enflasyon alım gücünde yaşanan kayıptır. Kamu işçileri, 6 ayda bir, enflasyonun 6 ay boyunca yaratmış olduğu alım gücü kaybını gidermek için enflasyon zammı almaktadır. Hayat pahalılığının giderek arttığı, enflasyon oranlarının rekor seviyelere ulaştığı, elektrik, doğalgaz, gıda, yakıt gibi yaşamsal önemdeki temel tüketim maddelerine ve hizmetlere her geçen gün yeni zamların eklendiği, çalışanların giderek daha fazla yoksullaştığı bir dönemde işveren sendikası YERELSEN’in enflasyon oranının İSTKA çalışanlarına eksilterek uygulanması dayatması Sendikamız tarafından hiçbir şekilde kabul edilemez!

Mevcut uygulanması gereken enflasyon farkının dahi İstanbul için ne kadar düşük olduğu ortadadır. İSTKA’nın doğal yönetim Kurulu üyesi olan İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nın düzenli olarak yayımladığı İstanbul Enflasyon verilerine göre İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi %92,97’dir. Aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ne bağlı olarak çalışan İstanbul Planlama Ajansı (İPA)’nın yaptığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yıla göre %86,14 artmıştır. Bu veriler ortadayken YERELSEN tarafından İSTKA işçileri için önerilen ücret teklifinin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere İSTKA, Türkiye ekonomisinin de kalbi olan İstanbul’un ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel kalkınması için çalışmaktadır. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde en büyük emeği İSTKA işçileri vermektedir. Ajans çalışanları Türkiye’nin en yüksek bütçeli, prestijli projelerini yürütmekte, yaptıkları çalışmalarla başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına, dolayısıyla ülkenin genel refah ve istikrarına önemli katkılar sağlamaktır. İSTKA’nın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmek için büyük bir özveriyle çalışan, alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip olan Ajans işçileri, sunulan bu ücret teklifini asla hak etmemektedir.

İşveren Sendikası YERELSEN tarafından dayatılan bu teklif geri çekilene, İSTKA İşçileri emeklerinin karşılığını alana kadar GREVDEYİZ!”
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu