Statik İçerik (About Us)

Kadın

“Bence sendikal hareket ve Tez-Koop-İş kritik bir eşikte. Sendikal alana hakim olan kadın dışlanmışlığının ayrımındayım, sonlandırılmasına dönük yapı ve süreçlerin işletilmesi gerekiyor. Sendikamız bunun farkında. Kadınların sendikal yaşamın bütününde söz, karar ve yetki sahibi olması için radikal adımlar atılmalı...

…Kadın özgürlük hareketi küresel düzeyde kapitalist kriz ve buna bağlı muhafazakar popülist dalganın yükseldiği koşullarda bir varoluş mücadelesi olarak etkinliğini giderek artırıyor. Otoriterleşme eğiliminin olduğu her koşulda kadınlar ilk harekete geçenler olmuştur. Kapitalist ve erkek egemen şiddeti en yalın ve acımasız olarak hisseden kadınlardır. Bir anlamda sosyal sınıf gibi hareket eden kadınlar günümüzde de olağanüstü adımlar atarak direnişin ve ayağa kalkışın simgeleridir. Küresel düzeyde son iki yıllık gelişmeler bile bu söylediklerimizi doğrular içeriktedir. Polonya, Arjantin, ABD, İzlanda, İrlanda ve Lübnan’da otoriter, muhafazakar iktidarlara karşı kadınlar olağanüstü eylemler yaptı. 2016 yılında Polonya’da 60 şehirde milyonlarca kadın kürtajın yasaklanmasına karşı sokağa çıktı ve yasayı geri çektirdi. Arjantin’de 2016 yılında yüzbinlerce kadın, şiddete ve kadın cinayetlerine karşı grev çağrısı yaptı, meydanlara çıktı. İrlanda’da kürtaj hakkı için kitlesel eylemler düzenlendi. İngiltere’de kitlesel sokak eylemleri yaşandı. ABD’de Donald Trump’a karşı milyonlarca kadın sokağa çıktı. ABD tarihinin en kitlesel gösterilerinden birisi gerçekleşti. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, kadının ablukaya alınması, kadın bedenine müdahale ve gündelik hayatın kadın düşmanlığı ideolojisiyle yeniden düzenlenmesi, özünde sınıfsal karakterdedir. Erkek egemenliğine dayalı kapitalizmin yeniden üretiminin parçasıdır. Kadınlara aynı zamanda esnek, ucuz ve güvencesiz çalışmanın dayatılması bu sürecin ayrılmaz yönüdür. Daha az ücret, daha ucuz işgücü, işyerinde pozisyon kaybı, mobingin sistematik bir vakaya dönüşmesi çalışma yaşamında kadınlık halleridir. Bütün bu yıkıcı politikaların kadınlarda muazzam bir öfke biriktirdiğini biliyoruz. Herkesin sustuğu yerde kadınların haykırışı boşuna değildir. Tarihsel ve aktüel olarak kadına yönelik karşı politikalar bugünkü arayışları tetikliyor. Kadınlar sokakla bütünleşiyor. Kadın özgürlük hareketinin yeni bir mücadele dalgası içine girdiğini düşünüyorum. Biz sendikamızda bu öfke ve arayışı örgütlemek istiyoruz. Sendikamızın yeniden yapılanmasında bu öfke ve arayışın muhteşem etkisi olacağı kanısındayız. Sendikanın bütün organlarında, işleyişinde ve politikalarında kadınların varlığı Tez-Koop-İş’i sendikal alanda taşıyıcı bir güç haline getirecektir. Sendikal alanda kadınların stratejik rolü bu tarihsel, aktüel ve sınıfsal boyuttan açığa çıkmaktadır.

Haydar Özdemiroğlu
Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı 

 width=


Tez-Koop-İş Kadın Dergisi’nin 7. sayısı çıktı!

Tez-Koop-İş Kadın Dergisi’nin sayılarına ulaşmak için tıklayınız.

 


  

 width=


Tez-Koop-İş Sendikası Antalya Şubesi’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü Etkinliği

Etkinlik haberine ulaşmak için tıklayınız.

 

 


 


İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu