Haberler

Kadına Yönelik Şiddete Hayır: Kadınların Özgür ve Eşit Yurttaşlar Olduğu Bir Ülke İstiyoruz!

Kadınların, kendi eşlerini seçme, evliliğe zorlanmama, kendi bedenleri üzerinde söz ve karar sahibi oldukları,

Kadına yönelik fiziksel, sözel, psikolojik ve cinsel şiddeti önlemeye dönük kapsamlı politikaların geliştirildiği, ceza ve iş yasalarının buna göre düzenlendiği, cinsiyet ayrımcı politikalar, yasalar ve uygulamaların ortadan kaldırıldığı,

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin “kabahat” değil insanlık suçu sayıldığı, sorumlularının yargılandığı, cezalandırıldığı demokratik, özgür, eşit, adil bir ülke için;

·      Sendika ve emek örgütlerinin kadın örgütlenmeleri ile kadın sığınma evleri ve baroların kadın danışma merkezleri hak ihlallerini izlemeli, şiddete maruz kalanların mutlaka belgelenmesini ve hukuki yollara başvurmasını sağlamalıdır. Şiddete uğrayan kadınlara uğradıkları şiddeti rapor edebilmelerini sağlamak üzere Türkiye’nin tüm bölgelerinde “acil yardım hatları” kurulması, uygulamanın tüm kamuya açık yerlerde ve web sitelerinde tanıtılıp yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

·      Şiddete uğrayan kadınlar koruma altına alınmalı, çocukları ile birlikte barınma, iş, beslenme, ulaşım gibi ihtiyaçları karşılanmalı, kadınlara psikolojik desteğin de içinde olduğu ücretsiz sağlık hizmeti sunulmalıdır.

·      Uygulanmakta olan neoliberal politikaların bir ürünü olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası (SSGSS) kadınları erkeklere daha da bağımlı kılmaktan çıkarılmalı, herkese parasız, nitelikli, koşulsuz sağlık ve sosyal güvence hakkı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

 

·      Kadına yönelik şiddet ile mücadelede sorumlu olan tüm kamu kurumları; bağımsız kadın ve emek örgütleriyle işbirliği yapmalıdır.

·      Ev içi emek, ücretsiz aile işçiliği, tarım sektörü gibi alanlarda kadın emeği ve hakları güvence altına alınmalıdır.

·      Kadına yönelik şiddete yol açan, ayrımcılığı özendiren ve meşrulaştıran gerici politikalar ve uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır.

·      Aile içi şiddete karşı kadın mücadelesi desteklenmeli, kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için kampanyalar, toplumsal eğitim programları düzenlenmelidir.

·      Medya kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçmelidir.

·      Kriz dönemleri başta olmak üzere, işten çıkarma tehdidi ile cinsel taciz ve angarya iş yükleme uygulamaları cezalandırılmalıdır.

·      Bütün kadınların, kendileri, çocukları, toplum ve insanlık için verilen temel hak ve özgürlük mücadelelerinde yer almaya ve bu mücadelelerin en önünde durmaya hakları vardır. Kadınların örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

·      Sendikalar gibi emek örgütleri başta olmak üzere, temsiliyet, söz, yetki ve karar hakkını kullanacakları mekanizmalar örgütlenmeli ve hayata geçirilmelidir.

·      Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, düşük ücretle ve güvencesiz istihdam gibi tüm kötü muamele uygulamaları sendikal mücadeleye dahil edilmeli, buna yönelik mücadele politikaları geliştirilmelidir.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu