Eğitim-Araştırma

Kıdem Tazminatı Fonu Yasalaştırılırsa…

Var olan hakları ortadan kaldırmak üzere Kıdem Tazminatını fona dönüştürmenin yaratacağı sonuçlar şunlardır:

– İşten atılmak, çıkartılmak kolaylaşacaktır. İşveren işten çıkarttığı için toplu ödeme yapmayacağından rahatlıkla işçi çıkartabilecek tüm işçiler “gündelikçi” gibi çalıştırılacak; sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına ulaşmak çok daha zorlaşacaktır.

– Kıdem tazminatını almak zorlaşacak ve hatta olanaksızlaşacaktır. Fon sisteminde kıdem tazminatına ulaşmak belirli sürelerle prim yatırılmasına bağlı olacağı için kıdem tazminatı güvence olma özelliğini yitirecek ve işçilerin ekonomik sorunlarını daha da arttıracaktır.

– Daha önce Zorunlu Tasarruf Teşvik Fonu,  Konut Edindirme Yardımı, İşsizlik Sigortası Fonu uygulamalarında görüldüğü gibi Kıdem Tazminatı Fonu da yağmalanacaktır. Bunun en somut örneği günümüzde yaşanmaktadır ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlere sürekli olarak Fonun kuruluş amacı dışında haksız biçimde kaynak aktarılmaktadır.

İşçinin yaşamı için son derece önemli olan kıdem tazminatı, bırakın bugün kısıtlanmasını, belirli özel durumlarda daha da geliştirilmesi gereken bir haktır.

Bu hakkın üzerindeki sınırlandırmaların kaldırılması için öncelikle İş Yasası’nın ilgili maddeleri demokratikleştirilmeli, iş güvencesi yeniden daha güçlü biçimde oluşturulmalı, İşsizlik Sigortası Yasası işlevselleştirilmesi; icra alacaklarında işçilere öncelik tanınmalı; kıdem tazminatını hak etmede 1 yıl çalışma koşulu kaldırılarak daha az süreli çalışmalarda da kıdem tazminatı ödenmelidir; kıdem tazminatına uygulanan tavan kaldırılmalı, bireysel ve toplu iş sözleşmeleriyle kıdem tazminatına düzenleme olanağı getirilmelidir.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu