Manşet HaberlerToplu İş Sözleşmesi

KKTC Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklar Çalışanları Grev Oylamasına Gidiyor

Sendikamız Tez Koop-İş tarafından bugün bir basın metni yayınlanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklarda grev oylamasına gidileceği duyuruldu.

Açıklamada, Sendikamız Tez-Koop-İş ile KKTC Büyükelçiliği arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle anlaşma sağlanamaması üzerine, 27 Mayıs 2024 tarihinde grev kararı alınmıştır” denilerek KKTC Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları ile yapılmak istenen toplu iş sözleşmelerinin yapılamadığı ve masadan grev oylaması kararı ile kalkıldığı belirtildi.

Sendikamız tarafından yapılan açıklamada, Mart ayında başlayan toplu iş sözleşmeleri sürecinin başından itibaren işverenin sendikamızı tanımaz ve uzlaşmaz bir tavır sergilediği vurgulandı. Sendikamızın işyerinde örgütlü olduğu bilinmesine rağmen, görüşmeler başlamadan kısa bir süre önce çalışanlara zam yapılarak toplu iş sözleşmeli çalışmanın içinin boşaltılmaya çalışıldı. Ardından çalışanlar istifaya zorlanarak, uluslararası sözleşmelere ve ulusal yasalara açıkça karşı çıkıldı.

Hak gasplarına son verin!

KKTC Büyükelçiliği’ne seslenen sendikamız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışanları temsil etme konusunda yetkili olduğunun altını çizerek çalışan üyelerimizin toplu iş sözleşmeleri sendikal haklarının gaspına son verilmesini istedi.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde, bugün grev oylaması aşamasında bulunan sürecin hak gaspları devam ederse grev sürecine taşınacağı duyuruldu. Açıklama yavru vatan KKTC’de ve tüm dünyada emeğin hak ve özgürlükleri için mücadele eden tüm emek örgütlerinden destek istenerek sonlandırıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle;

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (YAVRU VATAN) BÜYÜKELÇİLİĞİ ve BAŞKONSOLOSLUKLAR ÇALIŞANLARI GREV OYLAMASINA GİDİYOR!

 Değerli Basın, Saygıdeğer Kamuoyu:

Sendikamız Tez-Koop-İş, üniversitelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, market ve mağazalarda, pek çok meslek odasında örgütlü ve yetkilidir. KKTC Büyükelçiliği de sendikamızın örgütlü ve yetkili olduğu işyerlerinden biridir. Sendikamız, yavru vatan Kıbrıs’ın Türkiye’deki siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal ve kültürel temsilcisi KKTC Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunda örgütlü olmaktan onur duymaktadır.

Uzun yıllardır emeğin hakları için mücadele eden sendikamız için, bu mücadele gerektiğinde masada müzakere biçiminde verilmiş; gerektiğinde ise grev halini almıştır. Sendikamız Tez-Koop-İş ile KKTC Büyükelçiliği arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle anlaşma sağlanamaması üzerine, 27 Mayıs 2024 tarihinde grev kararı alınmıştır.

Bugün, KKTC Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklarında çalışan üyelerimizin ücretlerini ve özlük haklarını iyileştirmek için oturmayı umduğumuz toplu iş sözleşmesi masasından grev oylaması kararı alarak ayrılmış bulunmamızın nedeni açıktır:

  • KKTC Büyükelçiliği işvereni, Mart ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başından bu yana sendikamızı tanımaz ve uzlaşmaz bir tutum sergilemiştir. Toplu iş sözleşmesi masasına dahi oturmayan işveren, sürecin başlamasını engellemiş; işyerindeki sendikal örgütlülüğü yok saymıştır.
  • Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlamadan kısa bir süre önce, işyerinde sendikamız Tez-Koop-İş’in yetkili sendika olduğu bilindiği halde, çalışanların ücretlerine zam yaparak sendikalı olmanın ve toplu iş sözleşmeli çalışmanın içini boşaltmaya çalışmıştır.
  • Çalışanları istifaya zorlayan KKTC Büyükelçiliği işvereni, uluslararası sözleşmeler ile ulusal yasalara açıkça aykırı davranmıştır.
  • Özerk bir kuruluş olduklarını ve Viyana Sözleşmesi’nin bağlayıcılığını öne süren işveren, Türkiye’nin İş Kanununu tanımadıklarını dile getirmiştir. Oysa Viyana Sözleşmesi yalnızca elçiliklerin faaliyetlerine ilişkindir. ILO’nun 87 No.lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi ile 98 No.lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi maddeleri gereğince, sendikalaşma hakkı evrensel düzeyde tanınmış bir haktır. Dahası, KKTC Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklarında çalışan üyelerimiz, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılmaktadır.

KKTC Büyükelçiliği işverenine sesleniyoruz:

4857 sayılı İş Kanununa uygun biçimde çalıştırılan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışanları temsil etme konusunda Tez-Koop-İş Sendikası’nın yetkili olduğu belgelenen KKTC Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklarında çalışan üyelerimizin toplu iş sözleşmeli sendikal haklarının gaspına son verin!

KKTC Büyükelçiliği işverenine sesleniyoruz:

Üyelerimizin insan onuruna yakışır bir yaşam için gereken ücretleri; emeklerinin karşılığını almalarını sağlayıncaya kadar;

İşyerinizin sendikalı bir işyeri; çalışanlarınızın sendika üyesi olduklarını kabul edinceye kadar;

Evrensel düzeyde tanınan sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkının gaspına son verinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz!

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde, bugün grev oylaması aşamasında bulunan süreci ilerleyen günlerde bir başka sendikal hak olan grev sürecine taşıyacağız.

Türkiye’de, yavru vatan Kıbrıs’ta ve tüm dünyada emeğin hak ve özgürlükleri için mücadele eden tüm emek örgütlerine sesleniyoruz:

KKTC Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklarında çalışanlar, sendikalı bir çalışma yaşamı için Tez-Koop-İş’te birleştiler. Onların hak ve çıkarları, diğer tüm işçi ve emekçilerin hak ve çıkarlarından bağımsız değildir. İnsan onuruna yakışır bir çalışma ortamı ancak birlikte mücadele ile mümkündür. Hepinizi mücadelemize ortak olmaya; KKTC Büyükelçiliği çalışanlarının sendikal hak ve özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu