Haberler

Maden Mühendisleri Odası, Sıklaşan Maden Kazaları Konusunda Uyardı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, son dört gün içinde maden işletmelerinde yaşanan iş kazaları konusunda bir açıklama yaparak, etkili önlemler alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun basın açıklaması aynen şöyle:

Ulusal basından ve yerel kaynaklarımızdan alınan bilgilere göre son 4 gün içerisinde maden işletmelerinde peş peşe 4 kaza meydana gelmiş ve meydana gelen kazalar sonucunda 1 maden mühendisi hayatını kaybederken 12 işçi yaralanmıştır.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileriz.

15 Eylül 2018 tarihinde; Kırşehir‘in Mucur ilçesinde, tuz ocağında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralanmıştır. Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kazanın patlayıcı madde kullanma izni olmayan işyerinde, işveren tarafından temin edilen malzemelerle işçilerin patlayıcı madde yapmaya çalıştıkları sırada meydana gelen patlama sonucunda biri Afganistan uyruklu olmak üzere 3 işçi yaralanmıştır.

16 Eylül 2018 tarihinde; Adıyaman`ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyü yakınlarında bulunan bir mermer ocağında, ocakta bulunan patlayıcı maddeler imha edilirken meydana gelen patlama sonucunda biri ağır olmak üzere 3 işçi yaralanmıştır. Haberde belirtildiği üzere patlayıcı maddenin kullanıldığı ocak bir mermer ocağıdır. Mermer ocaklarına blok bütünlüğünü olumsuz etkilediği için patlayıcı madde kullanım izni verilmemektedir. Bu nedenle bu ocakta da kaçak patlayıcı madde üretimi ve kullanımı olduğu düşünülmektedir.

17 Eylül 2018 tarihinde; Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bulunan bir mermer ocağında daimi nezaretçi olarak görev yapmakta olan üyemiz Aydın Gider trafik kazası şeklinde meydana gelen kazada kaya kamyonu altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Kendisini saygıyla anıyor ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

18 Eylül 2018 tarihinde; Çanakkale`nin Çan ilçesinde bulunan bir termik santralde kömür bunkerinde yapılan kaynak ve kömürün kendiliğinden yanması sonucu meydana gelen yangına müdahale eden 6 işçi yaralanmıştır.

Meydana gelen kazalarda ölüm sayısının 1’de kalması tamamen tesadüfi olup benzeri kazalarda ölüm sayısının oldukça yüksek olması kuvvetle muhtemeldir.

Son 4 gün içerisinde meydana gelen 4 kaza dikkatlice irdelendiğinde tüm kazaların geçmişte meydana gelen kazaların çok benzeri olduğu, geçmişten ders çıkarılmadığı anlaşılmaktadır.

Yine kazalar incelendiğinde karşımıza kaçak patlayıcı madde kullanımı ve ucuz, eğitimsiz yabancı uyruklu işçi sorunu çıkmaktadır.

-Yaşanan kazalar, meydana gelen ölümler ve yaralanmalar geçmişte yaşananlara benzer olup madencilik bilim ve tekniğine uygun önlemler alınmadıkça ölümler ve sakatlıklar devam edeceğini göstermektedir.
-Yaşanan kazalar; Soma, Ermenek, Karadon ve benzeri faciaların tekrar yaşanabileceğini göstermektedir.
-Yaşanan kazalar; maden ve iş güvenliği mevzuatlarında yapılan değişikliklerin yetersiz olduğunu göstermektedir.
-Yaşanan kazalar; başta madencilik olmak üzere tüm sektörlerde Enerji ve Tabi Kaynaklar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile İçişleri Bakanlıkları denetim teşkilatlarının güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.
-ILO`nun 81 sayılı sözleşmesine göre kurulmuş olan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurumsal yapısı değiştirilen İş Teftiş Kurulu Başkanlığının bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi gerekmektedir.

Ölümlerin, sakatlanmaların ve kazaların son bulması için;

-Maden mevzuatı; sektör temsilcilerinin, üniversitelerin, sendikaların, meslek odalarının ve kamunun ortak görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir.
-Daimi nezaretçi eğitimi geçmişte olduğu gibi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı`nın ve ilgili meslek odası olan Maden Mühendisleri Odası`nın görüşü alınarak yeniden düzenlenmelidir.
-Daimi nezaretçinin nitelikleri, çalışma usul ve esasları madencilik bilim ve tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenerek Maden Mühendisleri Odasının mesleki denetimi üzerindeki engeller kaldırılmalıdır.
-İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile piyasalaştırılan iş güvenliği hizmetleri uygulamalarına son verilerek iş güvenliği uzmanlarının mesleki güvencesi sağlanmalıdır.
-Piyasalaştırılan iş güvenliği uzmanlığı eğitimi meslek odaları aracılığı kamusallaştırılmalıdır.
-Son yıllarda artarak devam eden kaçak patlayıcı madde kullanımı için İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.
-Yaşadığımız coğrafyada devam eden savaşlar sonucu yaşanan göçler tüm sektörlerde olduğu gibi madencilik sektöründe de eğitimsiz ve deneyimsiz ucuz yabancı iş gücü istihdamı kontrol altına alınmalıdır.
-Tüm sektörlerde olduğu gibi madencilik sektöründe de sendikal örgütlenmeye engel olan nedenler acilen ortadan kaldırılmalıdır.

Aksi takdirde kazalar ve ölümler yaşanmaya devam edecektir.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu