Toplu İş Sözleşmesi

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü TİS Görüşmelerinde İkinci Oturum

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerleri işletme toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumu 29 Haziran 2021 tarihinde Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası(TÜHİS)’nda yapıldı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine sendikamız adına İstanbul 5 No.lu Şube Örgütlenme Sekreteri Selim Kurtalan, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanları Barış Yılan ve Meliha Kaplan, işyeri sendika temsilcileri Serkan Çankaya, Ebru Budak ve Burak Muşlu katılırken; işvereni temsilen Hasan Şahin, Dr. Önder Bayır, Uğur Cinoğlu, işveren sendikası olarak TÜHİS adına Toplu İş Sözleşmesi Uzmanları Recep Bellici ve Elif Çakal katıldı.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu