Toplu İş Sözleşmesi

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü TİS Görüşmelerinde İlk Oturum

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerleri işletme toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu 18 Mart 2021 tarihinde Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS)’nda yapıldı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine sendikamız adına Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Meliha Kaplan, İstanbul 5 No.lu Şube Örgütlenme Sekreteri Selim Kurtalan, işyeri sendika baş temsilcisi Serkan Çankaya, işyeri sendika temsilcisi Ebru Budak katılırken; işveren sendikası olarak TÜHİS adına Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Yılmaz, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanları Recep Bellici ve Elif Çakal, işvereni temsilen Hasan Şahin, Dr. Önder Bayır, Uğur Cinoğlu katıldı.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu