Eğitim-AraştırmaManşet Haberler

Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı; Enflasyonun Nedeni Yüksek Kârlar!

Mayıs ayı ait aylık ve yıllık enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK ve ENAG rakamları arasındaki büyük fark devam ediyor, TÜFE ve ÜFE arasındaki fark ise, enflasyonun nedeninin ücretler değil, tekelleşen şirketlerin kar maksimizasyonu olduğunu açığa çıkardı.

TÜİK ve ENAG enflasyonu arasındaki fark devam ediyor. Öyle ki TÜİK Mayıs ayı yıllık enflasyonunu % 75,45 ve aylık enflasyonu % 3,37 olarak hesaplarken; ENAG bu oranları sırasıyla % 120,66 ve % 5,56 olarak açıkladı.

Enflasyon ücretlileri vuruyor
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ücretliler Geçinme Endeksi’nin yıllık % 82,20 ve aylık % 3,59 olması enflasyonun asıl olarak ücretlileri vurduğunu gösteriyor. DİSK-AR’ın yaptığı hesaplamaya göre ise resmi gıda enflasyonu % 70,14 iken dar gelirlinin gıda enflasyonu % 86-110 arasında!

Çekirdek enflasyon ile manşet enflasyon arasında fark kalmadı
Mayıs ayı TÜİK enflasyon verisiyle ilgili önemli bir durum, çekirdek(1) enflasyon ile manşet enflasyon arasındaki farkın neredeyse ortadan kalkması. Bu durum Türkiye’de enflasyonun yapısal bir sorun olarak varlığını sürdürdüğünü gösteriyor.

Enflasyonun nedeni yüksek kârlar
Bir diğer çarpıcı gelişme Mayıs ayında TÜFE’nin ÜFE’den neredeyse iki kat fazla çıkması.
(% 3,37 – % 1,96) Bu da enflasyonu asıl yükselten etkenin (ithalat maliyetlerinin yanı sıra) tekel konumundaki sermaye gruplarının fiyatlama davranışları yani aşırı kâr elde edecek fiyatlama yapmalarıdır. Bu da enflasyonda işçi ücretlerindeki artışın etkisinin minimal olduğunu gösteriyor.

Son olarak, Mayıs ayında en yüksek enflasyon oranlarına sahip olan eğitim, sağlık, konut ve ulaştırma alanındaki bu fiyat artışlarının nedeni özelleştirmelerdir.

[1] Çekirdek enflasyon, enerji ve gıda gibi temel maddelerin enflasyon sepetinden çıkartılmasıyla elde edilen enflasyon rakamıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu