Manşet HaberlerÖrgütlenme

Mimarlar Odası Çalışanları: Emek ve Sendika Karşıtı Uygulamalara Derhal Son Verilmeli

Sendikamız Tez-Koop-İş’te örgütlü bulunan Mimarlar Odasında yönetimin izlediği uzlaşmaz tavır ve dayanışma anlayışını baltalayan, sendika karşıtı tutum nedeniyle işyeri önünde basın açıklaması yapıldı.

Mimarlar Odasının başlıca amaçlarından birisi meslek onurunu ve üye haklarını korumakken, kendi bünyesinde bu amaca hizmet etmek için çalışan işçilerin hakları Oda Yönetim Kurulu tarafından tanınmadı.  Mimarlar Odası Yönetiminin emek ve sendika düşmanlığı halini alan bu tavrı dolayısıyla oda çalışanları ile birlikte Sendikamız Ankara 1 No.lu Şubesi, 23 Kasım 2023 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz süreç boyunca Oda Yönetim Kurulu tarafından emek ve sendika karşıtı uygulamalar şöyle yaşama geçirildi:

  • Sendikasız çalışanlar da Tez-Koop-İş Sendikası üyelerinin yararlandığı sendikal haklardan yararlandırılmış; Odada sendikalı olmanın anlamı yok sayılmıştır.
  • Sendikamız tarafından talep edilen ek protokol çağrıları yanıtsız bırakılmış; resmi enflasyon oranlarının katbekat üstündeki gerçek enflasyon oranları karşısında üyelerimizin alım gücünde yaşamsal düşüşler meydana gelmiştir.
  • Örgütlü ve yetkili bulunduğumuz pek çok meslek odasında, ülkenin içinde bulunduğu ağır ekonomik krizin faturasının işçilerin ve emekçilerin omzuna yüklenmemesi gerektiği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Bu kapsamda oda çalışanlarının ücretlerine yüzde 35’lere varan oranlarda zam yapılmıştır. Ne var ki Mimarlar Odası Yönetim Kurulu, yüzde 5 ila 10 arasında değişen oranlarda yaptığı sözde zamlarla kendi çalışanlarını yoksulluğa mahkûm etmiştir.
  • Son olarak, hukukun çizdiği sınırlar içerisinde gerekli üye çoğunluğunu sağlayarak Mimarlar Odasında yetkili sendika olma niteliğine haiz olan Sendikamıza, hukukun boşlukların yararlanarak yetki itirazı davası açılmıştır. Bilindiği üzere yetki tespiti itirazları üzerinden sendikasızlaştırma, sermayenin işçileri ödün vermeye zorladığı en temel araçlardan biridir. Oysa Mimarlar Odasının tarihi, sermayenin bir bileşeni gibi hareket edenlerin değil; kamu yararını korumak amacıyla dayanışmayı örgütleyenlerin tarihidir.

Mimarlar Odası Genel Merkez Binası Önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında Oda Yönetim Kuruluna seslenildi:

  • Üyelerimiz insan onuruna yakışır bir yaşam için gereken ücretleri; emeklerinin karşılığını alıncaya kadar mücadele edeceğiz.
  • Bütün sendikal hak ve özgürlüklerimizi kullanmaya; örgütlenmeye devam edeceğiz.
  • Kendi varlık amacını unutan Oda Yönetim Kurulu tarafından, Oda işçilerinin örgütü ve temsilcisi olan Tez-Koop-İş Sendikası’nın tanınmasını sağlayacağız.
  • Oda emekçilerinin en temel hak ve özgürlüklerini baltalayan bir kurumun halkın kent hakkını savunmasının mümkün olmadığını ısrarla dile getireceğiz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu