Haberler

“Nestle Grubuna Bağlı Erikli Su’da Baskılara Son Verilmelidir”

Dünya’nın önemli ulusötesi şirketlerinden biri olan Nestle Grubuna bağlı Erikli Su’da çalışan işçilerin sendikamız Tez-Koop-iş’te örgütlenmesi yasa ve kural tanımaz biçimde engellenmek istenmektedir.

2016 yılı içinde sendikal güvencelerden yararlanmak ve böylece daha iyi yaşama ve çalışma koşullarına ulaşmak üzere sendikamızda örgütlenen işçileri yoğun yıldırma ve baskı yöntemleriyle engellemeye çalışan işveren, örgütlenme sürecine aktif olarak katılan 47 işçiyi işten çıkartmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili çoğunluğumuzun bulunduğunu tespit etmesine rağmen, yasa tanımaz uygulamalarını sürdüren işveren, bir yandan işyerinde baskılarını sürdürürken aynı zamanda yasal süreci kaosa dönüştürmeye yönelik kural dışı uygulamalarını yürürlüğe sokmuş ve toplu iş sözleşmesi prosedürünü geciktirmeye dönük girişimlerde bulunmuştur.

Nestle Grubuna bağlı Erikli Su’da işverenin neden olduğu tüm gelişmeler, Anayasaya, yasalara ve ülkemizin taraf olduğu örgütlenme ve sendikal hakları güvence altına alan uluslararası sözleşmelere tümüyle aykırıdır.

Sendikamız Tez-Koop-İş, Nestle’nin gerçekleştirdiği tüm anti-sendikal girişimleri şiddetle kınarken; Erikli Su’da işyerinde baskılara son vermeye; haksız biçimde işten çıkartılan tüm işçilerin yeniden işe başlatılmalarına; kargaşa yaratacak davranışlardan kaçınmaya; sendikal hak ve özgürlükleri tanımak üzere yıllar önce imzaladığı Birleşmiş Milletler Örgütü Küresel İlkeler Sözleşmesine uygun davranmaya; çağırmaktadır.

Tez-Koop-iş Sendikası, yasalardan, üyelerinin haklarından, istem ve beklentilerinden aldığı güçle, işverenin sendikasızlaştırma yöntemlerine karşı tüm demokratik araçları sonuna kadar kullanarak direnmeye ve haksızlıklara karşı mücadelede kararlıdır.

Tez-Koop-İş Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu