Manşet HaberlerÖrgütlenme

ODTÜ Emekçileri Ek Protokol İçin Eylem Yaptı

Tez-Koop-İş Sendikası olarak, aylardır derinleşerek süregelen geçim sıkıntısının, kamu işçileri için katlanılamaz hale gelmesi nedeniyle 11 Ocak 2024 tarihinde ODTÜ işçi ve emekçilerinin özelinde tüm kamu işçilerinin sesini, kamuoyuna duyurmak amacıyla eylem yapıldı.

ODTÜ PTT önünde başlayan yürüyüş ”Yaşasın örgütlü mücadelemiz!” ve ”İşçiyiz haklıyız kazanacağız!” sloganlarıyla Fizik Bölümünün önüne sona erdi.

Yürüyüş sonrası ortak basın açıklamasını okuyan Sendikamız Ankara 2. No.lu Şube Başkanı Mustafa Özgen ”Ekonomik göstergelerdeki ciddi dalgalanmalar, yürürlükteki Çerçeve Anlaşma Protokolünün hızla etkinliğini kaybetmesine neden oldu. Özellikle enflasyon ve hayat pahalılığı, tüm çalışanlarda olduğu gibi kamu işçilerinin de alım gücünde yaşamsal bir düşüşü beraberinde getirdi.”

”Son yirmi yılda, kamu işçilerinin ücretleri, Türkiye’de ortalama ücret haline gelen asgari ücretin 4,5 katından 2 katına kadar gerilemiştir. Tüm emek gelirleri gibi, kamu işçisinin ücreti de hızla asgari ücrete yaklaşmaya devam etti. Bölüşüm ilişkileri emekçiler aleyhine bozuldu. İçinde bulunduğumuz bölüşüm şokundan çıkmanın bilimsel kuralları hayata geçirilmedi; gelir dağılımını düzenleyici araçlar etkin kullanılmadı.

Bu araçların başında gelen vergi sistemi, işçi ve emekçiler üzerindeki vergi yükünü artıran, adaletsiz bir sistem olarak varlığını korudu. Kamuda çalışma barışını sağlamanın ön koşulunun ücrette ve vergi sisteminde adaletin sağlanması olduğunu ısrarla belirtiyoruz. Gelir vergisi tarifesinin güncellenmesini, vergi adaletinin sağlanmasını, az ücret alandan az, çok ücret alandan çok vergi alınması istiyoruz.

Gelir Vergisinin sabit gelirliler için tüm yıl boyunca % 15’te sabitlenmesini istiyoruz.

Mevcut gelir vergisi uygulaması işçi ve emekçiler için sürdürülebilir değildir. Yılın başında aldığımız ücreti yılın sonunda alamıyoruz.”

Açıklamanın son bölümünde Özgen ”Bir ülkenin yaşam standartlarını iyileştiren, ekonomik refahını geliştiren, eğitimin, sağlığın, tüm kamusal hizmetlerin niteliğini artırmak için çaba gösteren; kısacası kalkınmanın lokomotifi görevini üstlenen kamu işçileri için yapılacak ek protokol ile refah payı zorunluluk haline gelmiştir.” dedi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu