Örgütlenme

ODTÜ Mezunları Derneği’nde İş Bırakma Eylemi

Sendikamız, ODTÜ Mezunları Derneği’nde ücretlerin geç yatırılması ve toplu sözleşme zammının uygulanmaması üzerine 24 Eylül 2019 tarihinde bir günlük iş bıraktı. 

ODTÜ Mezunlar Derneği’nde yaşananlardan sonra Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 2 No’lu Şube bir açıklama yaptı. Yazılı olarak yayımlanan açıklamada “Üyelerimizin bir yıldır aylık ücretleri ilgili ay içerisinde ödenmeyip, bir ay gecikmeli olarak ve iki taksit şeklinde ödenmeye çalışılmış, ayrıca 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle de geçerli olacak toplu iş sözleşme zammı uygulanmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyledir:

 

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİNDE

ÇALIŞMAMA HAKKIMIZI KULLANIYORUZ.

 NEDEN!

 

Üyelerimizin yaklaşık bir yıldır aylık ücretleri ilgili ay içerisinde ödenmeyip, bir ay gecikmeli olarak ve iki taksit şeklinde ödenmeye çalışılmış, ayrıca 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle de geçerli olacak toplu iş sözleşme zammı uygulanmamıştır.

Geçen bir yıl içerisinde sendikamız ve gerekse üyelerimizin dernek yetkilileri ile yapmış olduğu toplantılarda bir neticeye varılamamış, sorun giderek derinleşmiştir.

Sendikamız ve üyelerimiz şüphesiz ODTÜ Mezunları Derneği’nin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazın bilincindedir.

Ancak, ülkemizde yaşanan hayat pahalılığı, geçim sıkıntıları ile ücretlerin zamanında, tam olarak alınamamasının yarattığı sıkıntılar üyelerimiz açısından sürdürülemez hale gelmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 32nci maddesinde “Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” hükmü, yürürlükte olan toplu iş sözleşmemimizin39ncu maddesinde de “İşçilerin ücreti her ayın son işgünü banka hesaplarına yatırılmak üzere ödenir.” hükmü bulunmaktadır. Hal böyleyken sendikamız üyeleri büyük bir özveri ile çalışmaya devam etmişlerdir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 34ncü maddesinde yer alan  “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınmaz, bu işler başkalarına yaptırılmaz.” hükmünü üyelerimizin kararı doğrultusunda bir gün çalışmama olarak uyarı niteliğinde uygulamaya koyuyoruz.

Sendika ve üyelerimiz olarak, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması doğrultusunda Dernek Yönetimini ve Dernek Üyelerini göreve çağırıyoruz.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI

ANKARA 2 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu