Örgütlenme

OMÜ ve OMKAN İşçilerinin Eylemleri Büyüyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı (OMKAN) işçileri, 15 Eylül 2022 tarihinde Rektörlük binası önünde basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdi. 

OMÜ Rektörlüğü adına işveren sendikası TÜHİS ve OMKAN Yönetim Kurulu ile devam etmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması ve toplu pazarlık sürecinin sağlıklı bir biçimde ilerleyememesi dolayısıyla işçiler, “Merhum OMÜ İşçisi” sloganı yazılı dövizler ve kara kaplı tabut taşıdı.

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın ve Şube İdari Sekreteri Buket Özden yaptıkları basın açıklamasında Anayasa ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı uygulamalardan derhal vazgeçilmesi; ücret ve sosyal haklarda eşitlik sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

“ …

Ekonomik krizin bu denli derinden hissedildiği bir dönemde toplu iş sözleşmesi sürecinin uzaması ekonomik sıkıntılarla da birleşince çalışanlar arasında ciddi huzursuzluklara yol açmış, çalışma barışını ortadan kaldırmıştır. Daha fazla geciktirilmeden bir an önce işçilerin mağduriyeti giderilmelidir. Enflasyonun yüzde 80’i aştığı bir ülkede Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine, yüzde 5 ücret zammı teklifi verilmesi işçilerin insan onuruna yakışır koşullarda yaşama olanağı ortadan kaldırmaktadır. Gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve OMKAN işçileri döktüğü alın terinin karşılığını almalıdır.

… ”

OMÜ ve OMKAN işçileri hak ettikleri ücret ve sosyal hakları alıncaya kadar Üniversite Rektörlük Binası önünde her Perşembe günü basın açıklaması gerçekleştirerek eylemlerini sürdürecektir. Mücadelemizi güçlendiren tüm emek örgütü temsilcilerine teşekkür ederiz.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu