Haberler

Real İşçilerinin Hakları İçin Anadolu Adliyesi’ndeydik

Sendikamız, ilk alacaklılar toplantısı için REAL işçileri ile birlikte İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi’ndeydi. Adliye önündeki açıklamaya, Bursa, Gebze, Ankara ve İstanbul’dan çok sayıda REAL işçisi katıldı.

Beğendik Mağaza İşletmelerine ait Real Hipermarketler zincirinde Temmuz ayı sonunda yaşanan iflasla birlikte birçok REAL işçisi, yürürlükteki toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan kıdem tazminatı başta olmak üzere ücret ve sosyal haklarını alamadı.

Sendikamızın toplu iş sözleşmesi yetkisinin bulunduğu REAL’deki hukuki sürecin bir parçası olarak Anadolu Adliyesi’nde birinci alacaklılar toplantısı düzenlendi.

Sendikamız Genel Mali Sekreteri İsmail Aydın, Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı ve Genel Yönetim Kurulu üyesi Cemal Kement, şube başkanları ile Bursa, Gebze, Ankara, İstanbul’dan gelen REAL işçileri, adliyede yapılacak toplantı öncesinde bir basın açıklaması yaptı.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar tarafından okunan basın açıklamasında, REAL’de Temmuz ayı sonunda iflas işlemlerinin başlatıldığı, ancak çalışanların yasalardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan kıdem tazminatı başta olmak üzere ücret ve sosyal haklar konusunda hak kayıpları yaşadığı belirtildi.

Duyar, iflas işlemlerinin başladığı tarihten bu yana Tez-Koop-İş Sendikası’nın, REAL’de çalışan üyelerinin yasalardan ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının geciktirilmeden ödenmesi için hukuki süreç başlattığını, bunun için yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli temaslarda bulunulduğunu vurguladı.

Hukuki sürecin yakından takip edildiğini ifade eden Duyar, “Bu süreçte üyelerimizin herhangi bir zarara uğramaması için mücadele edilmektedir. Bu kapsamda belirsizlikleri gidermek ve kamuoyunu doğru yönlendirmek amacıyla üyelerimiz ile toplantılar ve basın açıklamaları yapılmış, kamuoyu ve üyelerimiz hukuki süreç hakkında bilgilendirilmiştir” dedi.

Basın açıklamasının tam metni haberin devamında…

 

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI REAL İŞÇİLERİNİN HAKLARI İÇİN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR!

Sendikamızın toplu iş sözleşmesi yetkisinin bulunduğu Beğendik Mağaza İşletmelerine ait Real Hipermarketler zincirinde, Temmuz ayı sonunda iflas işlemleri başlatılmış ve buna bağlı olarak çalışanlara yasalardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan kıdem tazminatı başta olmak üzere ücret ve sosyal haklar ödenmemiş ya da eksik ödenmişti.

Real Hipermarket, Beğendik Mağazacılık tarafından 2014 yılında çokuluslu bir şirket olan Metro Grup’tan satın alındığında on iki mağazası bulunan bir işletmedir. REAL 2014 yılında Beğendik bünyesine katıldığında; altısı İstanbul’da, ikisi Ankara’da, birer tane de İzmit, Konya Antalya ve Adana olmak üzere toplam on iki mağazası bulunmaktaydı. Daha sonra Gebze mağazası açılmış toplamda on üç mağazaya ulaşmıştır. O tarihte tüm mağazalarda çalışan toplam işçi sayısı 1720’dir.

Sendikamız Tez-Koop-İş, REAL Hipermarketler Zinciri işletmesinde 01.01.2016-31.12.2017 tarihleri arasında yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi imzalamıştır. 17.08.2017 tarihi itibariyle; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarına göre REAL’de Türkiye genelinde 450 çalışan bulunmaktadır. Çalışanların 313’ü sendikamız üyesidir.

İflas işlemlerinin başladığı tarihten bu yana sendikamız, REAL’de çalışan üyelerimizin yasalardan ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının geciktirilmeden ödenmesi için hukuki süreç başlatmış, yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli temaslarda bulunmuştur.

Sendikamız tarafından başlatılan hukuki süreç yakından takip edilmekte, bu süreçte üyelerimizin herhangi bir zarara uğramaması için mücadele edilmektedir. Bu kapsamda belirsizlikleri gidermek ve kamuoyunu doğru yönlendirmek amacıyla üyelerimiz ile toplantılar ve basın açıklamaları yapılmış, kamuoyu ve üyelerimiz hukuki süreç hakkında bilgilendirilmiştir.

Sendikamız, Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’le yapılan girişimler doğrultusunda, çeşitli çözüm önerileri sunmuştur. Bunlar;

-Kıdem tazminatı alacakları (rehinli alacaklarda dahil olmak üzere) her türden kamu veya özel diğer tüm alacakların önünde tutulmalıdır.

-İflas eden veya ödeme aczi içinde bulunan işverenlerin yanında çalışan ve bu nedenle kıdem tazminatını alamayan işçilerin kıdem tazminatı alacaklarını, mevcut Ücret Garanti Fonundan almalarının yolu açılmalıdır.

– İşverenlerin kendi aralarında Sigortalar Birliği Sistemi’ne benzer bir sistem kurmaları teşvik edilmelidir. Böylelikle çeşitli sebeplerle ödeme güçlüğü çeken işverenlerin kendi oluşturdukları bu kaynaktan, işçilerin hakları ödenmelidir.

Bu önerilerimiz TÜRK-İŞ tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği “Kıdem Tazminatında Reform” gündemi ile 04.07.2017 tarihinde toplanan Üçlü Danışma Kurulu toplantısında dile getirilmiştir.

Sendikamız, uluslararası platformlarda da Real işçilerinin hak kayıplarının önüne geçilmesi için çaba göstermektedir. UNI Metro Küresel İttifak Toplantısına katılarak, Real işçilerinin hak kayıpları dile getirilmiş, uluslararası dayanışma çağrısı yapmıştır.

Sendikamız tarafından takip edilen hukuki süreç kapsamında İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesinde 2017/32 sayılı iflas dosyasında müflis şirketin taşınırlarının satışı için açık arttırma günü vermiş olup, acele satış kapsamında iflas dairesince paraya çevirme işlemleri başlatılmıştır.

Bugün iflas işlemleri kapsamında iflas masasında gerçekleştirilecek olan birinci alacaklılar toplantısına, avukatlarımız sendikamız ve üyelerimiz adına katılacaktır. Üyelerimizin alacaklarını bir an önce almaları konusunda sendikamız hukuki olarak bütün yol ve yöntemleri yakından takip ederek büyük bir çaba sarf etmektedir.

Tez-Koop-İş Sendikası, yaşanan bu zorlu süreci ve üyelerimizin sıkıntısını aşabilecek ve üstesinden gelebilecek bir mücadele geleneğine sahiptir. Üyelerimizin mağduriyetini herhalde bizden daha iyi anlayacak başka bir kişi ya da sendika yoktur. Buna rağmen, üyelerimizin mağduriyetinden yararlanarak, kendilerini öne çıkarmak isteyenler ve sanki kendilerinden başka sınıf sendikacılığı yapan hiç kimse yokmuş gibi bir intiba yaratmaya çalışanlar, sırtında yumurta küfesi taşımayanlardır.

Biz zor günlerde dost ve kardeş sendikalarımızla nasıl dayanışma gösteriyorsak bir o kadar da destek ve dayanışmaya elbette ihtiyaç duyuyoruz. Ancak sınıfsal bir dayanışmadan uzak, daha çok siyasi bir akımın arka bahçesi gibi davranmak, tasvip edilecek bir sendikal anlayış değildir. Her sendikanın eksiği ya da farklı tercihleri olabilir; sendikal anlayış ve mücadele tarzlarımızda farklılıklar da olabilir. Ancak bütün bunlar saygı ve nezaket kurallarının dışına çıkarak hakarete, hatta küfre varacak sözler söylemeyi gerektirmemelidir. Sınıfsal anlamda mücadele edecek birçok mesele ortada dururken, başka sendikaları hedef alarak eylem, etkinlik, basın açıklaması ya da toplantısı yapmaları son derece manidardır. Bu tarz bir sendikal anlayışın sınıfa hiçbir yararı yoktur.

Sendikamız Tez-Koop-İş, REAL’de çalışan üyelerimizin yasalardan ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının geciktirilmeden ödenmesi için başlatılan hukuki süreci yakından takip etmekte, bu süreçte üyelerimizin herhangi bir zarara uğramaması için mücadele kararlılığını sürdürmektedir.

Biz Tez-Koop-İş Sendikası olarak REAL işçileri tüm haklarını alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU ADINA 
Çağdaş DUYAR 
GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu