Haberler

Selam Olsun Emeğin Aydınlık Gününe!…

Tarihsel ve sosyal haklarının bilincinde olan sendikalar, demokratik hakları için direnecek ve her 1 Mayıs’ta tüm engellere rağmen sendikal, sosyal ve siyasal istemlerini kararlılıkla dile getireceklerdir.

Çünkü 1 Mayıslar, tüm dünya işçilerinin olduğu gibi Türkiye işçi sınıfı için de birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.

Çünkü 1 Mayıslar, işi, ekmeği, onuru ve güvenceyi alanlarda haykırma günüdür.

– Haksızlığın, yoksulluğun, eşitsizliğin ve adaletsizliğin olmadığı; savaş ve baskının yaşanmadığı; şiddetin, kinin, nefretin ve korkunun dışlandığı; 
– İşsizliğin sona erdiği, tüm kadın ve erkeklerin insan onuruna yakışır biçimde güvenli çalışma olanağına kavuştuğu;
– İnsan haklarına saygılı; ulus, etnik köken, ırk, din, siyasal görüş, cinsiyet, sağlık veya yaş gibi farklılıkların sömürülmediği; 
– Yaşam kalitesinin geliştirildiği; gelecek kuşaklar için sürdürülebilir, temiz bir çevrenin yaratıldığı; 
– İnsan onuruna yakışır iş, güvenli bir gelecek, sendikal hak ve özgürlüklerin tam olarak geliştirildiği; – Demokrasinin siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın tüm alanlarında yaşama geçirildiği ve kurumsallaştırıldığı;
– Hukuk devleti kurallarının yaşama geçirilerek statü ve konumu ne olursa olsun herkesin yargı önünde hesap verebildiği bir ülke ve dünya özlemi için,

Tüm üyelerimizi 1 Mayıs kutlamalarına omuz vermeye, katılmaya çağırıyoruz.

Yaşasın Dünya İşçilerinin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 
Yaşasın Emeğin Aydınlık Günü 
Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu