Eylemler

“Sendikal gerekçelerle işten atılan MAPP işçileri geri alınsın”

MAPP işvereninin sendika karşıtı, haksız ve hukuksuz tutumu MAPP Genel Merkez Binası önünde protesto edildi.

Tez-Koop-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan MAPP işçileri için İstanbul’daki MAPP Genel Merkez Binası önünde eylem düzenlendi. Eyleme, Tez-Koop-İş üyeleri ve işten çıkarılan MAPP işçilerinin yanı sıra Türk-İş İstanbul Bölge temsilcisi Adnan Uyar’da katıldı.

Tez-Koop-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar tarafından okunan basın açıklamasında, Coca Cola, Doğadan, Samsung, Shell gibi dünya çapında tanınmış markaların projelerine hizmet veren MAPP Merchandising Group Şirketi bünyesinde çalışan işçilerin, insan onuruna yakışır çalışma koşulları ve yaşanabilir bir ücret düzeyine erişebilmek için sendikalaşmak istediği belirtildi.

Duyar, açıklamada, Tez-Koop-İş Sendikası’nın, MAPP işyerinde örgütlenme çalışmalarına başladığını, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa ve Trabzon bölgelerinin tamamında örgütlenme çalışmalarımızın tüm hızıyla devam ettiği sırada MAPP işçilerinin sendika üyeliklerinin işveren tarafından sorgulanmaya başladığını belirterek, “MAPP işvereni sendikalaşmanın önüne geçmek için çalışanlara yönelik baskıları arttırmış bölge Müdürleri ve Supervisiorlar vasıtasıyla, işçilerden E-devlet şifreleri istenerek işçilerin sendika üyelik durumları sorgulanmış ve üyelerimizi sendikamızdan istifaya zorlayan girişimlerde bulunulmuştur” dedi.

Örgütlenme faaliyetlerinin devam ettiği sırada, farklı illerde çalışan Tez-Koop-İş üyesi 38 MAPP işçisinin haksız ve hukuksuz gerekçelerle işten çıkarıldığını, MAPP işvereninin aynı tutumu devam ettirerek daha sonra Ankara Bölgesinde de yaklaşık 15 işçiyi işten çıkmaya zorlayarak iş akitlerini feshettiğini ifade eden Duyar, şunları kaydetti:

“MAPP işvereni, işçilerin, Anayasanın 51. Maddesiyle güvence altına alınan sendikaya üyelik hakkını açıktan engellemeye çalışmıştır. Baskı ile işçileri sendikamızdan istifa ettirmeye çalışarak Türk Ceza Kanunu’nun 118. Maddesine göre suç işlemiştir. İşverenin bu suçu işlediğine dair ses kayıtları ve benzeri hukuki kanıtlar elimizde mevcuttur.

Yapılan tüm bu baskı ve yıldırma politikalarına rağmen MAPP işçileri örgütlenme isteğinden vazgeçmemiştir. İşçilerin sendikalaşmasının önüne geçemeyeceğini anlayan işveren, çareyi işçileri işten çıkarmakta görmüştür. Ancak MAPP işvereni hata etmektedir. Gücünü üyelerinden ve mücadele geleneğinden alan sendikamız Tez-Koop-İş, işçilerin işten çıkarılmasına sessiz kalıp köşeye çekilmeyecektir. MAPP işvereni ne yaparsa yapsın, işçilerin anayasal ve yasal hakkını kullanmalarının önüne geçemeyecektir. Örgütlenme çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Dünya çapında tanınmış markalara hizmet veren MAPP Merchandising Group Şirketinin İç Anadolu Bölge Müdürü Bülent Yaman ve İç Anadolu Bölge Müdür Yardımcısı Orhun Daban’ın talimatı ile 14 Şubat Çarşamba Günü mesai bitiminde yaklaşık 20 MAPP çalışanı arkadaşımız Ankara MAPP ofisine çağırılarak çeşitli bahaneler ileri sürülüp iş akitleri tek taraflı feshedilmiştir.

Yine bu şirkete bağlı olarak İstanbul’da çalışan 10, Antalya’da ve Isparta’da çalışan 6, Adana ve Mersinde çalışan 2, toplamda yaklaşık 40 MAPP çalışanı üyelerimiz de aynı bahanelerle işten çıkarılmıştır. Daha sonra ise Ankara Bölgesi’nden yaklaşık 15 işçi işten çıkarılmaya zorlanarak “MAPP işvereninden hiçbir hak talep etmeyeceğim” diye zorla bir metin imzalatılarak iş akitleri feshedilmiştir. İşten çıkarılan üyelerimiz, çalışan arkadaşlarımız ve bizler de çok iyi biliyoruz ki; işten çıkarmaların temel gerekçesi işçilerin sendikalaşması ve Toplu İş Sözleşmesi haklarını kullanmak istemeleridir.

OHAL de işverenler tarafından fırsata çevrilmekte birçok farklı işkolundaki işyerlerinde işçilerin en demokratik eylem ve etkinlikleri engellenmektedir. İşverenler işçilerin sendikalaşmalarını engellemekte ve işten çıkarmalarda daha cüretkâr davranmaktadır. Ancak başta MAPP işvereni olmak üzere bütün işverenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Türkiye’nin dört bir yanında sendikalaştıkları için işten çıkarılan işçiler, işleri ve ekmekleri için direnmektedir.

MAPP işvereni de OHAL’i fırsata çevirmiştir. İşveren vekilleri MAPP çalışanlarına ‘Nasıl olsa OHAL var, sendika herhangi bir şey yapamaz’ diyerek, sendikal mücadeleyi etkisizleştirmeye çalışmıştır. Ancak MAPP işçileri ve sendikamız bu hukuksuzluğa sessiz kalmamış ve kalmayacaktır.

20 Şubat 2018 Salı Günü işten çıkarılan arkadaşlarımız ile birlikte sendikamız Ankara MAPP Ofisi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirerek, örgütlenme çalışmalarından ve mücadeleden vazgeçmeyeceğini ifade etmiştir.

Bugün de buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bizler, Tez-Koop-İş Sendikası olarak örgütlenme çalışmamızdan da, mücadelemizden de asla vazgeçmeyeceğiz! Ayrıca işten çıkarılan arkadaşlarımız için sendikamız avukatları hukuki süreci başlatmış ve takibini gerçekleştirmektedir.

MAPP işçilerinin sendikalaştıkları için işten çıkarılmasından MAPP kadar COCA COLA da sorumludur. Dünyanın en büyük alkolsüz içecek şirketi olmakla övünen COCA COLA’nın tanıtım ve dağıtımını MAPP işçileri yapmaktadır. Bu nedenle COCA COLA üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, işten çıkarılan işçilerin işe geri alınmaları konusunda aktif rol üstlenmelidir.

Ayrıca MAPP Merchandising Group, Avrupa’nın Sahada Pazarlama lideri olan Combera Group’un Türkiye’deki ortağıdır. Sendikamız örgütlendikleri için işten çıkarılan MAPP işçilerinin bu sorununu ve MAPP’ın işçi düşmanı tavrını uluslararası üst örgütümüz olan UNİ’ye bildirmiştir. Uluslararası üst örgütümüz UNİ Örgütlenme ve Toplu İş Sözleşmesi hakkımıza saygı duyulması için gereken uluslararası baskıyı Combera Group’a yapacaktır.

Yapılan tüm bu hukuksuzluğa rağmen bizler Tez-Koop-İş Sendikası olarak hız kesmeden başta MAPP olmak üzere işkolumuzdaki tüm işyerlerinde örgütlenme çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremeyecek ve mücadelemizi engelleyemeyecektir. Tez-Koop-İş Sendikası olarak üyemiz olsun ya da olmasın tüm işçilerin hak ve mücadelelerinde yanlarında olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.”

 

 

Haberin fotoğrafları için tıklayınız
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu