Toplu İş Sözleşmesi

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü TİS Görüşmelerinde İlk Oturum

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu 18 Mart 2021 tarihinde Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS)’nda yapıldı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine sendikamız adına Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Ankara 1 No.lu Şube Başkanı Mustafa Kirman, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Meliha Kaplan; işveren sendikası olarak TÜHİS adına Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Yılmaz, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanları Recep Bellici ve Elif Çakal, işvereni temsilen Ali Güngör, Haydar Avcı, Gürcan Aycan katıldı.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu