Manşet Haberler

Tez-Koop-İş Sendikası 1 Mayıs 2020 Bildirisi: “Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Birlik, Dayanışma Mücadele!”

Dünyada hiçbir eylem, hiçbir etkinlik ya da hiçbir özel gün ırkı, rengi, cinsiyeti, dili, dini, yaşı, ulusu ya da etnik kökeni, cinsel yönelimleri, siyasal ya da sosyal düşüncesi ne olursa olsun tüm kıtalarda ve tüm ülkelerde insanları 1 Mayıs kadar kitlesel biçimde bir arada tutmaz, tutamaz. Bu gerçek yalnızca bugünün gerçeği değildir; tüm insanlık tarihinde 1 Mayıs gibi ve 1 Mayıs kadar kitlesel olarak insanları birleştiren, neredeyse aynı ses, aynı duygu içinde kaynaştıran başka bir gün yoktur…

Neden?

1 Mayıs, emektir, alınteridir.

1 Mayıs, değerdir, vicdandır.

1 Mayıs, onurdur, güvendir.

1 Mayıs, insandır, insanlıktır.

1 Mayıs’a yüklenen tüm olumlu anlamların özünde insanların daha iyi bir dünyaya özlemi vardır. Bu özlem barışa, özgürlüğe, adalete, demokrasiye… insandan ve insanlıktan yana tüm değerlere duyulan özlemdir.

2020 yılı 1 Mayıs’ını Covit-19 küresel salgınının yarattığı tüm olumsuzluklara ve yıkımlara rağmen yine bu özlem ve duygularla karşılıyoruz. 

• Yoksulluğun, yoksunluğun, haksızlıkların, eşitsizliklerin; savaşların, çatışmaların, terör ve şiddetin olmadığı,

•  İşsizliğin sona erdiği, tüm kadın ve erkeklerin insan onuruna yakışır biçimde güvenli çalışma olanağına kavuştuğu;

• İnsan haklarına saygılı; ulus, etnik köken, ırk, din, siyasal görüş, cinsiyet, sağlık veya yaş gibi farklılıkların sömürülmediği; 

• Yaşam kalitesinin geliştirildiği; gelecek kuşaklar için sürdürülebilir, temiz bir çevrenin yaratıldığı; 

• İnsan onuruna yakışır iş, güvenli bir gelecek, sendikal hak ve özgürlüklerin tam olarak geliştirildiği;

• Basın, yayın ve iletişim özgürlüklerinin baskı altında tutulmadığı, haber alma ve yayma haklarının korkusuzca yaşama geçirildiği;

• Demokrasinin siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın tüm alanlarında uygulandığı ve kurumsallaştırıldığı;

• Hukuk devleti kurallarının yaşama geçirilerek statü ve konumu ne olursa olsun herkesin yargı önünde hesap verebildiği, ülke ve dünya istiyoruz.

Tüm içinde bulunduğumuz zor koşullara karşın sözümüz, haykırışımız ve çığlığımız yine aynı:

Ekmek, barış özgürlük!..

Demokrasi, hak, hukuk!…

Yaşasın Dünya İşçilerinin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 


Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu