Duyurular

Tez-Koop-İş Sendikası Adana 1 No.lu Şube 16. Olağan Genel Kurul İlanı

Tez-Koop-İş Sendikası Adana 1 No.lu Şubesinin 16. Olağan Genel Kurulunun 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Sürmeli Otel Kuruköprü, Sefa Özler Cd. No:49 Seyhan/Adana adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına;

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurulun, 18 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da aynı yerde ve aynı gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1- Yoklama ve Açılış

2- Divan Seçimi ve Saygı Duruşu

3- Şube Başkanının Açış Konuşması

4- Zorunlu Organlara Aday Tespiti

5- Konukların Takdimi ve Konuşması

6- Raporların Görüşülmesi

7- Kurulların İbrası

8- Seçimler (Yönetim, Denetleme ve Disiplin asıl ve yedek üyelikleri ile Üst Kurul Delegeleri)

9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış

 

 

 

Tez-Koop-İş Sendikası

Adana 1 No.lu Şube Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu